Khoa Hóa học

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ Trưởng Khoa Hóa học
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email truong.nguyenxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Phân tích

Họ tên PGS. TS. Vũ Anh Tuấn PGS. TS. Vũ Anh Tuấn
Chức vụ Phó trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email tuan.vuanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa phân tích

Họ tên PGS. TS. Trần Thị Minh PGS. TS. Trần Thị Minh
Chức vụ Phó trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email minh.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa hữu cơ

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ
Chức vụ Giảng viên Cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email tue.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Họ tên PGS. TS. Trịnh Xuân Anh PGS. TS. Trịnh Xuân Anh
Chức vụ Phó TGĐ BK-Holdings
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email anh.trinhxuan@hust.edu.vn

Họ tên PGS.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa PGS.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Chức vụ Giảng viên Cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email nghia.nguyentrong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa lý thuyết và Hóa lý

Họ tên ThS. Trương Dực Đức ThS. Trương Dực Đức
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email duc.truongduc@hust.edu.vn

Họ tên TS. Nguyễn Văn Nghĩa TS. Nguyễn Văn Nghĩa
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email nghia.nguyenvan@hust.edu.vn

Họ tên PGS. TS. Nghiêm Thị Thương PGS. TS. Nghiêm Thị Thương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email thuong.nghiemthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây