Khoa Hóa học

Họ tên TS. Trần Quang Tùng TS. Trần Quang Tùng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email tung.tranquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa phân tích

Họ tên PGS.TS. Phạm Văn Tiến PGS.TS. Phạm Văn Tiến
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email tien.phamvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Họ tên TS. Lê Diệu Thư TS. Lê Diệu Thư
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email thu.ledieu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên TS. Phan Văn Hòa TS. Phan Văn Hòa
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email hoa.phanvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên PGS. TS. Phan Trung Nghĩa PGS. TS. Phan Trung Nghĩa
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email nghia.phantrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email mai.nguyenthituyet1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Họ tên PGS. TS. Trần Thượng Quảng PGS. TS. Trần Thượng Quảng
Chức vụ Giảng viên Cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email quang.tranthuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Hữu cơ

Họ tên PGS.TS Trần Thu Hương PGS.TS Trần Thu Hương
Chức vụ Giảng viên Cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email huong.tranthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Hữu cơ

Họ tên TS.DS Nguyễn Văn Thông TS.DS Nguyễn Văn Thông
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email thong.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Hữu cơ

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây