Trung tâm Kỹ thuật

Họ tên TS. Nguyễn Anh Vũ TS. Nguyễn Anh Vũ
Chức vụ Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email vu.nguyenanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên TS. Nguyễn Thị Thu Hiền TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ Phó Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hien.nguyenthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Khoa học môi trường

Họ tên GVC. TS. Nguyễn Đức Trung GVC. TS. Nguyễn Đức Trung
Chức vụ Phó GĐ Trung tâm kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email trung.nguyenduc@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên KS. Nguyễn Thị Hoàng Mai KS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email mai.nguyenthihoang@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Họ tên TS. Phùng Thị Thủy TS. Phùng Thị Thủy
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email thuy.phungthi@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Hóa Sinh

Họ tên ThS. Lê Thị Lan Chi ThS. Lê Thị Lan Chi
Chức vụ Cán bộ Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email chi.lethilan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 36231 457
Nhóm chuyên môn Hóa Sinh

Họ tên Th.S Lã Thị Quỳnh Như Th.S Lã Thị Quỳnh Như
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email nhu.lathiquynh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 36231457
Nhóm chuyên môn Sinh học Phân tử và Tế bào

Họ tên ThS. Lê Thị Huyền ThS. Lê Thị Huyền
Chức vụ Cán bộ Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email huyen.lethi@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Hóa sinh

Họ tên ThS. Bùi Uyển Diễm ThS. Bùi Uyển Diễm
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email diem.buiuyen@hust.edu.vn
Điện thoại +84-243868 2470
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây