Trung tâm Kỹ thuật

Họ tên ThS. Nguyễn Lê-Huy ThS. Nguyễn Lê-Huy
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email huy.nguyenle@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Phân tích

Họ tên Đỗ Hồng Quân Đỗ Hồng Quân
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email quan.dohong1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Phân tích

Họ tên Phí Thị Thúy Hồng Phí Thị Thúy Hồng
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hong.phithithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên Bùi Doãn Huấn Bùi Doãn Huấn
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email huan.buidoan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên CN. Trần Thị Thu Huyền CN. Trần Thị Thu Huyền
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email huyen.tranthithu1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email mai.nguyenthituyet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên ThS. Tống Thị Hoàng Dương ThS. Tống Thị Hoàng Dương
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email duong.tongthihoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Dầu khí

Họ tên Nguyễn Thị Mai Hoa Nguyễn Thị Mai Hoa
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hoa.nguyenthimai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Kỹ thuật quá trình

Họ tên TS. Phùng Thị Anh Minh TS. Phùng Thị Anh Minh
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email minh.phungthianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Kỹ thuật quá trình

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây