Trung tâm Kỹ thuật

Họ tên Huỳnh Thu Sương Huỳnh Thu Sương
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email suong.huynhthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng

Họ tên ThS. Đoàn Thị Hiền ThS. Đoàn Thị Hiền
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hien.doanthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Công nghệ Hóa dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật

Họ tên ThS. Đinh Thị Thu Hiền ThS. Đinh Thị Thu Hiền
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hien.dinhthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Hữu cơ

Họ tên ThS. Ninh Thị Phương ThS. Ninh Thị Phương
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email phuong.ninhthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Hữu cơ

Họ tên ThS. Nguyễn Thị Minh Thu ThS. Nguyễn Thị Minh Thu
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email thu.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Hữu cơ

Họ tên Ths. Vương thị Bích Hiên Ths. Vương thị Bích Hiên
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hien.vuongthibich@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hoá lý thuyết và Hóa lý

Họ tên TS. Trần Thanh Hoài TS. Trần Thanh Hoài
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hoai.tranthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hoá lý thuyết và Hóa lý

Họ tên ThS. Vũ Thị Hồng Ân ThS. Vũ Thị Hồng Ân
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email an.vuthihong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Phân tích

Họ tên ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn Ngọc Hưng
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email hung.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Hóa Phân tích

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây