Khoa KH&CN Môi Trường

Họ tên PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương
Chức vụ Trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email huong.hoangthithu@hust.edu.vn

Họ tên PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn
Chức vụ Phó trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường

Họ tên TS. Trần Thanh Chi TS. Trần Thanh Chi
Chức vụ Phó trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email chi.tranthanh@hust.edu.vn

Họ tên PSG.TS. Nghiêm Trung Dũng PSG.TS. Nghiêm Trung Dũng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email dung.nghiemtrung@hust.edu.vn

Họ tên TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường

Họ tên KS. Nguyễn Lê Hằng KS. Nguyễn Lê Hằng
Chức vụ Kỹ thuật viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email hang.nguyenle@hust.edu.vn

Họ tên TS. Nguyễn Thị Lan Phương TS. Nguyễn Thị Lan Phương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email phuong.nguyenthilan@hust.edu.vn

Họ tên TS. Nguyễn Thị Thu Hương TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email huong.nguyenthithu@hust.edu.vn

Họ tên TS. Nguyễn Thủy Chung TS. Nguyễn Thủy Chung
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email chung.nguyenthuy@hust.edu.vn

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây