Khoa Kỹ thuật Sinh học

Họ tên PGS. TS. Trương Quốc Phong PGS. TS. Trương Quốc Phong
Chức vụ Trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Nhóm chuyên môn Sinh học Phân tử và Tế bào

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Lan Hương PGS. TS. Nguyễn Lan Hương
Chức vụ Phó trưởng khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email huong.nguyenlan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2470
Nhóm chuyên môn Sinh học Phân tử và Tế bào

Họ tên PGS. TS. Phạm Tuấn Anh PGS. TS. Phạm Tuấn Anh
Chức vụ Phó trưởng khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email anh.phamtuan2@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Họ tên TS. Nguyễn Trường Giang TS. Nguyễn Trường Giang
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email giang.nguyentruong1@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2453
Nhóm chuyên môn Sinh học Phân tử và Tế bào

Họ tên PGS.TS. Lê Thanh Hà PGS.TS. Lê Thanh Hà
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email ha.lethanh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2453
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Họ tên TS.Lê Tuân TS.Lê Tuân
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email tuan.le1@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2470
Nhóm chuyên môn Hóa sinh

Họ tên GS. TS. Nguyễn Văn Cách GS. TS. Nguyễn Văn Cách
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email cach.nguyenvan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Họ tên TS. Đỗ Biên Cương TS. Đỗ Biên Cương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email cuong.dobien@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2452
Nhóm chuyên môn Hóa sinh

Họ tên PGS. TS. Trần Liên Hà PGS. TS. Trần Liên Hà
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Sinh học
Địa chỉ email ha.tranlien@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3869 2764
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây