Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Lan Hương

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Sinh học

Điện thoại cơ quan: +84-24 3868 2470

Địa chỉ email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2007: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Tottori, Nhật Bản
 • 1999: Thạc sĩ, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1994: Kỹ sư, Công nghệ lên men, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • T11/2023 - nay: Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Sinh học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2019- 2023: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2008-2019: Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2007-1999: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1998-1996: Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1995-1994: Cán bộ kỹ thuật, Công ty Vang Thăng Long.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường (các hợp chất khó hoặc chậm phâm hủy)
 • Xử lý sinh học chất thải (nước thải, chất thải rắn giàu hữu cơ)
 • Enzyme từ vi sinh vật ứng dụng trong thực phẩm chức năng (Nattokinase)

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • BF4701: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF4704: TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF5703: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải rắn
 • BF5704: Kỹ thuật sinh học xử lý nước thải
 • BF6723: Xử lý sinh học chất thải nguy hai (chương trình thạc sỹ)

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2012-2013: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2016-2017: Nghiên cứu công nghệ tạo bùn hạt yếm khí của hệ thống UASB, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2017-2019: Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Nafosted, Bộ khoa học Công nghệ.
 • 2020-2021: Nghiên cứu hợp khối hệ thống UASB-DHS-DNR nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ và nitơ trong nước thải cao su, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia

 • 2012-2016: Tạo lập vòng tuần hoàn carbon đối với cao su tự nhiên (ESCANBER). Dự án hợp tác song phương Việt Nam và Nhật Bản, JCA.
 • 2012-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo nghị định thư với Nhật Bản. Bộ khoa học Công nghệ.
 • 2017-2020: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp. Bộ khoa học Công nghệ.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách

 • Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách, Quản Lê Hà, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Lan Hương, Ngô Thị Mại, Đinh Kim Nhung, Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Quang Thảo, Phạm Thị Thùy, Phạm Văn Toản. Cơ sở công nghệ Sinh học. Tập 4: Công nghệ vi sinh. Nhà xuất bản giáo dục Việt nam. 2009.

Tạp chí khoa học

 • Dung Hoang Nguyen, Thao Tran P., Duc Minh Tran, Hatamoto Masashi, Yamaguchi Takashi & Huong Lan Nguyen. Development of a post-treatment system using a downflow hanging sponge reactor – an upflow anaerobic reactor for natural rubber processing wastewater treatment. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 57 (11), 977–986, 2022. https://doi.org/10.1080/10934529.2022.2134682.
 • Natsuhei Suzuki, Daito Suda, Nguyen Thi Thuy Ngan, Namiko Gibu, Nguyen Lan Huong, To Kim Anh and Daisuke Kasai. Characterization of Latex-Clearing Protein and Aldehyde Dehydrogenases Involved in the Utilization of poly(cis-1,4-isoprene) by Nocardia farcinica NBRC 15532. Microorganisms 10, 2324, 2022 https://doi.org/10.3390/microorganisms10122324.
 • Ngoc Tung Quach, Thi Hanh Nguyen Vu, Thi Thu An Nguyen, Hoang Ha, Phu‐Ha Ho, Son Chu‐Ky, Lan‐Huong Nguyen, Hai Van Nguyen, Thi Thu Thuy Thanh, Ngoc Anh Nguyen, Hoang Ha Chu, Quyet‐Tien Phi. Structural and genetic insights into a poly-γ-glutamic acid with in vitro antioxidant activity of Bacillus velezensis VCN56. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 38, 173-183, 2022. http://doi.org/10.1007/s11274-022-03364-8
 • Namiko Gibu, Dao Viet Linh, Natsuhei Suzuki, Nguyen Thi Thuy Ngan, Masao Fukuda, To Kim Anh, Nguyen Lan Huong, Daisuke Kasai. Identification and transcriptional analysis of poly(cis-1,4-isoprene) degradation gene in Rhodococcus sp. strain RDE2. Journal of Bioscience and Bioengineering, 133, 452-458, 2022.  https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.01.013
 • Nguyễn Hoàng Dung, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Lan Hương. Hoạt hóa bùn hạt polyvinyl alcohol (PVA) trong thiết bị UASB xử lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Tạp chí nông nghiệp pháp triển nông thôn, 22. 75-81, 2021.
 • Bui Thi Thanh, Dam Thuy Hang, Pham Tuan Anh, Nguyen Lan Huong. Enhanced Production of Fibrinolytic Enzyme by Bacillus sp. Isolated from Vietnamese Traditional Fermented Soybean (Tuong ban) using Ultraviolet Irradiation and Chemical Mutation. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.2022.11(5): 67-80. DOI: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2022.1105.010
 • Nguyen Thi Thuy Ngan, Le Tuan, Nguyen Lan Huong. Purification and characterization of recombinant nattokinase from Bacillus subtilis R0h1. Vietnam Journal of Biotechnology 20(2): 369-377, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/16027/pdf
 • Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Michael Urynowicz, Kim Anh To, Quoc Hung Le, Zaixing Huang, Hong Thanh Lai, Qiurong Wang, Rizwan Haider, Lan Huong Nguyen. First investigation of microbial diversity and biogenic methane potential in coal mines located in the Red River Basin, Vietnam. International Journal of Coal Geology 234, 2021, 103674, https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103674
 • Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh, Pham Thi Quynh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Lan Huong. Changes of bacterial consortia in enrichment of deproteinized natural rubber with Sapa soil. Vietnam Journal of Science and Technology, 2021, 59. https://doi.org/10.15625/2525-2518/59/1/15563.
 • Lan Huong Nguyen, Hoang Dung Nguyen, P. Thao Tran, Thi Thuong Nghiem, Thi Thanh Nguyen, Viet Linh Dao, Trung Nghia Phan, Anh Kim To, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Daisuke Kasai, Masao Fukuda. Biodegradation of natural rubber and deproteinized natural rubber by enrichment bacterial consortia. Biodegradation, 2020, 31(4): 303-317. https://doi.org/10.1007/s10532-020-09911-0
 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây