Kỹ thuật Thực phẩm

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM CỬ NHÂN - THẠC SĨ 2022

Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Thực phẩm
Food Technology
Trình độ đào tạo:
Education level:
Cử nhân-Thạc sĩ khoa học
Bachelor-Master
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Thực phẩm-Công nghệ Thực phẩm
Food Engineering-Food Technology
Mã ngành:
Program code:
7540102/8540101
7540102/8540101
Thời gian đào tạo:
Duration:
4 năm 5,5 năm
4 years 5.5 years
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm – Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm
Bachelor in Food Engineering – Master in Food Technology
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ 
180 credits 
 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Click để tải về)

2) CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM CỬ NHÂN - KỸ SƯ (BẬC 7) 2020

Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Thực phẩm
Food Technology
Trình độ đào tạo:
Education level:
Kỹ sư (bậc 7)
Engineer (level 7)
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Thực phẩm-Công nghệ Thực phẩm
Food Engineering-Food Technology
Mã ngành:
Program code:
7420202/
7420202/
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm (Cử nhân 4 năm và Kỹ sư 1,5 năm)
5,5 years (Bachelor 4 years and Engineer 1,5 years)
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm
Engineer in Food Engineering
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ (Cử nhân 132 tín chỉ, Kỹ sư 48 tín chỉ)
180 credits (Bachelor 132 credits, Engineer 48 Credits)


 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Click để tải về)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây