Kỹ thuật Sinh học

BF1 KT Sinh hoc new

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP CỬ NHÂN-THẠC SĨ KHOA HỌC

Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Sinh học
Bioengineering
Trình độ đào tạo:
Education level:
Cử nhân-Thạc sĩ khoa học
Bachelor-Master
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Sinh học -Công nghệ Sinh học
Bioengineering-Biotechnology
Mã ngành:
Program code:
7420202/8420201
7420202/8420201
Thời gian đào tạo:
Duration:
4 năm – 5,5 năm
4 years – 5.5 years
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Cử nhân Kỹ thuật Sinh học – Thạc sĩ Công nghệ Sinh học
Bachelor in Bioengineering – Master in Biotechnology
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
182 tín chỉ 
182 credits 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (click để tải về)
 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP CỬ NHÂN-KĨ SƯ

Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Sinh học
Bioengineering
Trình độ đào tạo:
Education level:
Kỹ sư (bậc 7)
Engineer
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Sinh học 
Bioengineering
Mã ngành:
Program code:
7420202
7420202
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm (Cử nhân 4 năm và Kỹ sư 1,5 năm)
5.5 years (Bachelor 4 years and 
Engineer 1,5 years)
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học 
Engineer in Bioengineering 
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ (Cử nhân 132 tín chỉ + Kỹ sư 48 tín chỉ)
180 credits (Bachelor 132 credits +
Engineer 48 credits)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (click để tải về)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây