Quản lý Tài nguyên và Môi trường

EV2 new

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỬ NHÂN - THẠC SĨ KHOA HỌC
Tên chương trình:
Name of program:
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Natural Resources and Environmental Management
Trình độ đào tạo:
Education level:
Cử nhân - Thạc sĩ khoa học
Bachelor - Master
Ngành đào tạo:
Major:
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Natural Resources and Environmental Management
Mã ngành:
Program code:
7850101 (Cử nhân) - 8850101 (Thạc sĩ)
7850101 (Bachelor) – 8850101 (Master)
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm
5.5 years
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Cử nhân & Thạc sĩ KH ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Bachelor in Natural Resources and Environmental Management & Master of Science in Natural Resources and Environmental
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ
180 credits
 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM TẠI ĐÂY


2) CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỬ NHÂN - KỸ SƯ (BẬC 7)
Tên chương trình:
Name of program:
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Natural Resources and Environmental Management
Trình độ đào tạo:
Education level:
Kỹ sư (Bậc 7)
Engineer (level 7)
Ngành đào tạo:
Major:
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Natural Resources and Environmental Management
Mã ngành:
Program code:
7520320 (Kỹ sư)
7520320 (Engineer)
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm (Cử nhân 4 năm và Kỹ sư 1,5 năm)
5,5 years (Bachelor 4 years and Engineer 1,5 years)
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Engineer in Environmental Engineering
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ (Cử nhân 132 tín chỉ, Kỹ sư 48 tín chỉ)
180 credits (Bachelor 132 credits, Engineer 48 Credits)
 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM TẠI ĐÂY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây