Văn phòng Trường

Văn phòng Trường

Giới thiệu

z5254852809703 8e09d74372d5ea29f3f2124118c49f87
Tập thể Văn phòng trường chụp ảnh kỷ niệm ngày 8/3/2024

Văn phòng Trường Hóa và Khoa học Sự sống là bộ phận thường trực có nhiệm vụ tham mưu và giúp cho Ban Giám hiệu Trường trong quản lý hành chính tập trung và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chung toàn trường, bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch công tác; hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.
 • Theo dõi và giải quyết công việc nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường và thực hiện các công tác theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định hiện hành của Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Thực hiện công tác tài chính – kế toán theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường, tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành của Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ, người học trong các công việc liên quan, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Cán bộ Văn phòng Trường

scls kttp pham ngoc hung
1. Trưởng văn phòng: TS. Phạm Ngọc Hưng
Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn
- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Văn phòng;
- Phụ trách trực tiếp các công việc của Văn phòng Trường trong các mảng hoạt động:
 • Tổ chức nhân sự;
 • Chiến lược phát triển;
 • Kế hoạch tài chính;
 • Giao kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng;

SCLS KHCN Môi trường Đinh Quang Hưng
2. Phó Trưởng văn phòng: TS. Đinh Quang Hưng
Email: hung.dinhquang@hust.edu.vn
- Điều hành công việc Văn phòng trường trong các mảng hoạt động:
 • Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
 • Hợp tác đối ngoại
 • Cơ sở vật chất
 • Tổ chức sự kiện
 • Quản lý chất lượng
 • Mạng lưới cựu giáo chức và cựu sinh viên

MG 7741 ed
3. Phó Trưởng văn phòng: TS. Đào Huy Toàn
Email: toan.daohuy@hust.edu.vn
- Điều hành công việc Văn phòng trường trong các mảng hoạt động:
 • Hành chính
 • Đào tạo và giáo vụ
 • Công tác sinh viên
 • Cơ sở vật chất
 • Tuyển sinh hướng nghiệp
 • Truyền thông và quản trị thương hiệu

4. Chuyên viên: ThS. Cao Thị Thanh Bình
Email: binh.caothithanh@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
5. Chuyên viên ThS. Cao Thị Minh Hải
Email: hai.caothiminh@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
6. Chuyên viên: CN. Trần Thị Lý
Email: ly.tranthi@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
7. Chuyên viên: ThS. Lê Thị Minh Trang
Email: trang.lethiminh@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
8. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Email: oanh.nguyenthihoang1@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
9. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Ánh Hồng
Email: hong.nguyenthianh@hust.edu.vn
 • Văn thư, chuyên viên mảng giáo vụ đại học
10. Chuyên viên: KS. Đàm Thúy Hằng
Email: hang.damthuy@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng giáo vụ đại học khối ngành Hóa học và KT Hóa học
11. Chuyên viên: CN. Phạm Thị Thu Thủy
Email: thuy.phamthithu@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng giáo vụ đại học và sau đại học ngành KH & CN Môi trường
12. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Linh
Email: linh.nguyenthi@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng giáo vụ đại học khối ngành KT Sinh học và KT Thực phẩm
13. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thương Hoài
Email: hoai.nguyenthuong@hust.edu.vn
 • Chuyên viên mảng giáo vụ Sau đại học khối ngành Hóa học, KT Hóa học, KT Sinh học và KT Thực phẩm
14. Chuyên viên:ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà
Email: ha.nguyenthingan@hust.edu.vn
 • Chuyên viên hành chính tổng hợp
15. Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Thu Trang
Email: trang.phamthithu@hust.edu.vn
 • Chuyên viên hành chính tổng hợp, truyền thông.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây