Kỹ thuật Môi trường

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CỬ NHÂN - THẠC SĨ KHOA HỌC
Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Môi trường
Environmental Engineering
Trình độ đào tạo:
Education level:
Cử nhân - Thạc sĩ khoa học
Bachelor - Master
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Môi trường
Environmental Engineering
Mã ngành:
Program code:
7520320 (Cử nhân) - 8520320 (Thạc sĩ)
7520320 (Bachelor) – 8520320 (Master)
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm
5.5 years
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Cử nhân Kỹ thuật Môi trường & Thạc sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Môi trường
Bachelor in Environmental Engineering & Master of Science in Environmental Engineering
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ
180 credits

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM TẠI ĐÂY  

2) CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CỬ NHÂN - KỸ SƯ (BẬC 7)
Tên chương trình:
Name of program:
Kỹ thuật Môi trường
Environmental Engineering
Trình độ đào tạo:
Education level:
Kỹ sư (Bậc 7)
Engineer (level 7)
Ngành đào tạo:
Major:
Kỹ thuật Môi trường
Environmental Engineering
Mã ngành:
Program code:
7520320
7520320
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm (Cử nhân 4 năm và Kỹ sư 1,5 năm)
5,5 years (Bachelor 4 years and Engineer 1,5 years)
Bằng tốt nghiệp:
Degree:
Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Engineer in Environmental Engineering
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ (Cử nhân 132 tín chỉ, Kỹ sư 48 tín chỉ)
180 credits (Bachelor 132 credits, Engineer 48 Credits)
 
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM TẠI ĐÂY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây