Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 • Chủ tịch: TS. Nguyễn Anh Vũ
 • Phó Chủ tịch: TS. Đỗ Thị Yến
 • Phó Chủ tịch: ThS. Đào Duy Nam
 • Các ủy viên: 
  • TS. Nguyễn Thị Thúy Nga
  • TS. Nguyễn Trường Giang
  • KS. Nguyễn Hồng Nhung
  • CN. Nguyễn Thương Hoài.

Các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường:

1. Tổ công đoàn Khoa Hóa học

 • TS. Nguyễn Thị Thúy Nga -Tổ trưởng
 • TS. Nguyễn Văn Thông - Tổ phó
 • PGS.TS. Phạm Văn Tiến - Tổ phó

2. Tổ công đoàn Khoa Kỹ thuật Hóa học

 • TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng -Tổ trưởng
 • ThS. Đặng Việt Anh Dũng - Tổ phó
 • PGS.TS. Đỗ Xuân Trường - Tổ phó

3. Tổ công đoàn Khoa Khoa học & Công nghệ Môi trường

 • ThS. Đào Duy Nam -Tổ trưởng
 • TS. Nguyễn Thủy Chung - Tổ phó

4. Tổ công đoàn Khoa Kỹ thuật Thực phẩm

 • TS. Đỗ Thị Yến -Tổ trưởng
 • ThS. Phạm Thanh Hương - Tổ phó

5. Tổ công đoàn Khoa Kỹ thuật Sinh học

 • TS. Nguyễn Trường Giang -Tổ trưởng

6. Tổ công đoàn Trung tâm Kỹ thuật

 • KS. Nguyễn Hồng Nhung -Tổ trưởng
 • ThS. Trần Ngọc Hưng - Tổ phó

7. Tổ công đoàn Văn phòng Trường

 • CN. Nguyễn Thương Hoài -Tổ trưởng.

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG

Ban thường vụ - Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 • TS. Nguyễn Chính Nghĩa - Bí thư Đoàn trường
 • TS. Nguyễn Đức Trung (Khoa Hóa học) - Phó Bí thư Đoàn trường
 • ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư Đoàn trường
 • SV. Trần Hương Ly – KTSH 03-K66 - Ủy viên thường vụ
 • SV. Tô Lan Phương – KTHH 07-K66 – Ủy viên thường vụ.

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Ban thư ký - Ban chấp hành Hội sinh viên Trường:

 • SV. Tô Lan Phương – KTHH 07-K66 – Chủ tịch
 • SV. Phạm Thị Thu Hà – KTMT 01-K65 – Phó Chủ tịch
 • SV. Nguyễn Kiều Giang – KTSH 01 – K66 – Phó Chủ tịch
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây