Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm

Đang cập nhật ...

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú
Chức vụ Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Thực phẩm
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email tu.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0120
Nhóm chuyên môn NCM Quản lý chất lượng

Họ tên TS. Nguyễn Tiến Cường TS. Nguyễn Tiến Cường
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email cuong.nguyentien1@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên PGS. TS. Vũ Thu Trang PGS. TS. Vũ Thu Trang
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email trang.vuthu@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên PGS. TS. Hồ Phú Hà PGS. TS. Hồ Phú Hà
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email ha.hophu@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên TS. Nguyễn Thị Hạnh TS. Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ Giảng viên chính
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email hanh.nguyenthi@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên TS. Nguyễn Văn Hưng TS. Nguyễn Văn Hưng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email hung.nguyenvan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên PGS. TS. Lương Hồng Nga PGS. TS. Lương Hồng Nga
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email nga.luonghong@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên TS. Nguyễn Chính Nghĩa TS. Nguyễn Chính Nghĩa
Chức vụ Giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-4 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên PGS. TS. Phan Thanh Tâm PGS. TS. Phan Thanh Tâm
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email tam.phanthanh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0118
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây