Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Chính Nghĩa

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm

Điện thoại cơ quan: +84-4 3868 0119

Địa chỉ email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2016: Tiến sĩ ngành Sinh học tương tác và sinh thái học, Đại học Côte d’Azur, Nice, Pháp
 • 2012: Thạc sĩ, Dinh dưỡng, Chất lượng và Sức khỏe, Đại học Pierre và Marie Curie, Paris, Pháp
 • 2011: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2024 - nay: Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2018 – 2023: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội
 • 2017: Giảng viên tập sựKhoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nâng cao giá trị của các đồng sản phẩm và phụ phẩm trong quá trình sản xuất cồn
 • Công nghệ sữa

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • Công nghệ sữa
 • Technical Writing and Presentation
 • Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm
 • Công nghệ các sản phẩm lên men (rượu cồn)
 • Vi sinh và bảo quản thực phẩm

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2019 – 2020:: “Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn của tinh dầu thực vật đến một số chủng vi sinh vật phân lập từ vú bò””. Đề tài cấp trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tham gia

 • 2022 – 2025: Nghiên cứu phát triển sản phẩm pho-mat tươi có lợi cho sức khỏe thích hợp với thị trường Cộng hòa Séc và Việt Nam. Đề tài Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Séc
 • 2020-2022: Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013-2016: Dự án “ANR/Genoplante ANR-PCS-08-GENO-166 NEMATARGETS, ANR-13-JSV7-0006 ASEXEVOL, và ‘Đầu tư cho tương lai’ LabEx SIGNALIFE”: #ANR-11-LABX-0028-01, Pháp.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách và chương sách

 • Son Chu-Ky, Nguyen-Thanh Vu, Quyet-Tien Phi, Tuan Pham Anh, Kim-Anh To, Le-Ha Quan, Tien-Thanh Nguyen, Hong-Nga Luong, Thu-Trang Vu, Tien-Cuong Nguyen, Tuan-Anh Pham, Thanh-Ha Le, Ngoc Tung Quach, and Chinh-Nghia Nguyen. 2023. Adding Values to Agro-Industrial By-products for the Bioeconomy in Vietnam. In: Valorization of Agro-Industrial By-products: Sustainable Approaches for Industrial Transformation, edited by Anil Kumar Anal, Parmjit S. Panesar, CRC Press.ISBN: 9781003125679 https://doi.org/10.1201/9781003125679 73-88
 • Phu-Ha Ho, Tuan-Anh Pham, Quoc-Phong Truong, Lan-Huong Nguyen, Tien-Thanh Nguyen, Hang-Thuy Dam, Chinh-Nghia Nguyen, Ha-Anh Nguyen, Quyet-Tien Phi, Hoang Anh Nguyen and Son Chu-Ky (2022) Isolation, Identification and Characterization of Beneficial Microorganisms from Traditional Fermented Foods. In Probiotics, Prebiotics and Synbiotics, Technological Advancements Towards Safety and Industrial Applications (Wiley), 14-47.
 • Nguyen, C-N.*, Truong, N. M.*, Abad, P., Quentin, M., & Favery, B. (2015), Function of Root-Knot Nematode Effectors and Their Targets in Plant Parasitism. In Advances in Botanical Research, Plant Nematode Interactions: A View on Compatible Interrelationships (C. Escobar, & C. Fenoll, Eds.) 293–324. *Co first-authors (Peer-journal, Impact Factor 2 years: 2,796)

Tạp chí khoa học quốc tế

 • Tien Tien Nam, Tien Cuong Nguyen, Chinh Nghia Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Tuan Anh Pham, Ngoc Hung Pham, Son Chu-Ky (2022) Protease increases ethanol yield and decreases fermentation time in no-cook process during very-high-gravity ethanol production from rice. Process Biochemistry, https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.03.005.
 • Yi-Lun Tsai, A., Higaki, T., Nguyen, C-N., Perfus-Barbeoch, L., Favery, B., Sawa, S. (2019) Regulation of Root-Knot Nematode Behavior by Seed Coat Mucilage-Derived Attractants. Molecular Plant, 12(1), p.99-112 https://doi.org/10.1016/j.molp.2018.11.008
 • Jaouannet, M., Nguyen, C-N., Quentin, M., Jaubert-Possamai, S., Rosso, M-N., Favery, B. (2018), In situ Hybridization (ISH) in Preparasitic and Parasitic Stages of the Plant-parasitic Nematode Meloidogyne spp.. Bio-protocol, 8(6): e2766
 • Nguyen, C-N., Perfus-Barbeoch, L., Quentin, M., Zhao J., Magliano, M., Marteu N., Da Rocha, M., Nottet N., Abad, P. & Favery, B. (2018), A root-knot nematode small glycine and cysteine-rich secreted effector, MiSGCR1, is involved in plant parasitism. New Phytologist, 217(2) 687-699
 • Nguyen, C-N., Le, T-M., Chu-Ky, S. (2014), Pilot scale simultaneous saccharification and fermentation at very high gravity of cassava flour for ethanol production. Industrial Crops and Products, 56, 160-165

Tạp chí khoa học trong nước

 • Chinh Nghia Nguyen, Hang Ngan Dinh, Ha Trang Nguyen, Thi Trang Nguyen, Thi Trang Nguyen, Thu Trang Nguyen, Giang Hoang, Son Chu-Ky, Thu Trang Vu. Factors affecting the coagulation of milk protein during quark cheese processing in Vietnam; Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering; (2022)
 • Nguyễn Chính Nghĩa, Vũ Hồng Sơn, Hồ Phú Hà, Vũ Thu Trang. Development of freeze-dried Red Dragon fruit Yoghurt containing probiotic. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Vol. 147 (2021) ISSN: 2354-1083
 • Vu Thu Trang, Nguyen Chinh Nghia, Lai The Hung, Do Van Duong. Whey protein addition to accelerate yoghurt fermentation and facilitate yoghurt structure. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 69 – 74 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Nguyen, C-N., Nguyen, T.T., Pham, N.H., Nguyen, T.H., Nguyen, T.T., Tran, T.L., Tran, H.C., Quan, L.H., Le, T.M., Chu-Ky, S. (2017), High solid fermentation at pilot scale for potable ethanol production from rice. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A) 178-185

Hội nghị, hội thảo

 • Tiền Tiến Nam, Nguyễn Chính Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Chu Kỳ Sơn; “Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 417-422; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 • Son Chu-Ky, Nguyen Chinh-Nghia, Mai Dinh-Vuong, Nguyen Tien-Cuong, Tu Viet-Phu, Phi Quyet-Tien and Le Thanh-Mai. 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from cassava and valorisation of by-products for animal feeding. First World Congress on Root and Tuber Crops (WCRTC), January 18-22, 2016, Nanning, China (oral presentation).
 • Nguyen C-N., Quentin M., Perfus-Barbeoch L, Jaubert-Possamai S., P. Abad and Favery B. (2016), Transcriptomic Regulation in Root-Knot Nematodes. Bilateral Project SAKURA, 01-03/08/2016, Kumamoto, Japan (oral presentation)
 • Nguyen C-N., Quentin M., Danchin E.G.J, Perfus-Barbeoch L., Da Rocha M., Rancurel C., Jaubert-Possamai S. and Favery B. (2015), Comprehensive Transcriptome Profiling of Root-knot Nematodes during Plant infection and Identification of Species-specific traits. “Effectome”, 16-18/09/2015, Lauret, France (oral presentation)
 • Nguyen C-N., Quentin M., Danchin E.G.J, Perfus-Barbeoch L., Da Rocha M., Rancurel C., Jaubert-Possamai S. and Favery B. (2015), Comprehensive Transcriptome Profiling of Root-knot Nematodes during Plant infection and identification of Species-specific traits. COST Action Fal208 “Pathogen-informed strategies for sustainable board-spectrum crop resistance” meeting, 26-28/08/2015, Kiel, Germany (poster)

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây