Văn phòng Trường

Họ tên TS. Phạm Ngọc Hưng TS. Phạm Ngọc Hưng
Chức vụ Trưởng Văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hung.phamngoc@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 38682458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên TS. Đinh Quang Hưng TS. Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó trưởng Văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hung.dinhquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Quản lý Môi trường

Họ tên TS. Đào Huy Toàn TS. Đào Huy Toàn
Chức vụ Phó Trưởng Văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email toan.daohuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật
Nhóm nghiên cứu RnD Mỹ phẩm

Họ tên ThS. Cao Thị Thanh Bình ThS. Cao Thị Thanh Bình
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email binh.caothithanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán

Họ tên CN. Cao Thị Minh Hải CN. Cao Thị Minh Hải
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hai.caothiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán

Họ tên ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email ha.nguyenthingan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên hành chính tổng hợp

Họ tên KS. Đàm Thúy Hằng KS. Đàm Thúy Hằng
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hang.damthuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên mảng giáo vụ Đại học

Họ tên Nguyễn Thương Hoài Nguyễn Thương Hoài
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hoai.nguyenthuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên mảng giáo vụ Đại học và Sau đại học

Họ tên Nguyễn Thị Ánh Hồng Nguyễn Thị Ánh Hồng
Chức vụ Chuyên viên văn phòng
Thuộc đơn vị Văn phòng Trường
Địa chỉ email hong.nguyenthianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Chuyên viên mảng giáo vụ đại học và Văn thư

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây