Khoa Kỹ thuật Hóa học

Họ tên PGS. TS. Đặng Trung Dũng PGS. TS. Đặng Trung Dũng
Chức vụ Trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email dung.dangtrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Họ tên PGS. TS. Phan Thị Tố Nga PGS. TS. Phan Thị Tố Nga
Chức vụ Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email nga.phanthito@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên TS. Nguyễn Đặng Bình Thành TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email thanh.nguyendangbinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí

Họ tên TS. Nguyễn Dương Định TS. Nguyễn Dương Định
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email dinh.nguyenduong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Vật liệu Silicat

Họ tên TS. Hồ Đức Cường TS. Hồ Đức Cường
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email cuong.hoduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Họ tên PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email hang.lethithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Họ tên PGS.TS. Phạm Thanh Huyền PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email huyen.phamthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên TS. Nguyễn Anh Vũ TS. Nguyễn Anh Vũ
Chức vụ Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật – Trường Hóa & Khoa học sự sống
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email vu.nguyenanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên TS. Nguyễn Thị Thu Huyền TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email huyen.nguyenthithu@hust.edu.vn
Điện thoại 0916 833 409
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây