Khoa Kỹ thuật Hóa học

Họ tên ThS. Đặng Việt Anh Dũng ThS. Đặng Việt Anh Dũng
Chức vụ GIảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Họ tên TS. Chu Thị Hải Nam TS. Chu Thị Hải Nam
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email nam.chuthihai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email tho.vandinhson@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Họ tên PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thủy PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thủy
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email thuy.hoangthibich1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và Tích trữ, Chuyển đổi năng lượng

Họ tên TS. Lê Thị Ánh TS. Lê Thị Ánh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email anh.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Họ tên PGS.TS. Trần Khắc Vũ PGS.TS. Trần Khắc Vũ
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email Vu.trankhac@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Họ tên TS. Đinh Thị Phương Anh TS. Đinh Thị Phương Anh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email anh.dinhthiphuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Họ tên TS. Lê Thị Thùy TS. Lê Thị Thùy
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email thuy.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Họ tên TS. Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ TS. Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email my.nguyenthithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây