Khoa Kỹ thuật Hóa học

Họ tên TS. Nguyễn Ngọc Mai TS. Nguyễn Ngọc Mai
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email mai.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí

Họ tên TS. Nguyễn Trung Dũng TS. Nguyễn Trung Dũng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email dung.nguyentrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí

Họ tên TS. KTS. Phan Viêt Toàn TS. KTS. Phan Viêt Toàn
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email toan.phanviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí

Họ tên TS. Nguyễn Công Bằng TS. Nguyễn Công Bằng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email bang.nguyencong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí

Họ tên TS. Nguyễn Thành Đông TS. Nguyễn Thành Đông
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email dong.nguyenthanh1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Vật liệu Silicat

Họ tên TS. Đào Huy Toàn TS. Đào Huy Toàn
Chức vụ Phó trưởng Văn phòng, Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email toan.daohuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật

Họ tên ThS. Quách Thị Phượng ThS. Quách Thị Phượng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email phuong.quachthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng

Họ tên Nguyễn Quang Bắc Nguyễn Quang Bắc
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email bac.nguyenquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng

Họ tên TS. Bùi Thị Vân Anh TS. Bùi Thị Vân Anh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email anh.buithivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây