Khoa Kỹ thuật Hóa học

Họ tên TS. Nguyễn Tuấn Anh TS. Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email anh.nguyentuan1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Họ tên TS. Nguyễn Thị Minh Phương TS. Nguyễn Thị Minh Phương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email phuong.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên PGS.TS. Lê Quang Diễn PGS.TS. Lê Quang Diễn
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email dien.lequang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên TS. Thái Đình Cường TS. Thái Đình Cường
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email cuong.thaidinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên TS. Nguyễn Hoàng Chung TS. Nguyễn Hoàng Chung
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email chung.nguyenhoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên PGS. TS Đặng Việt Hưng PGS. TS Đặng Việt Hưng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email hung.dangviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên PGS. TS. Phan Huy Hoàng PGS. TS. Phan Huy Hoàng
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email hoang.phanhuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM CN Giấy và Bao bì

Họ tên TS. Cao Thị Mai Duyên TS. Cao Thị Mai Duyên
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email duyen.caothimai@hust.edu.vn

Họ tên TS. Đặng Thị Tuyết Ngân TS. Đặng Thị Tuyết Ngân
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email ngan.dangthituyet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Kỹ thuật quá trình

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây