Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Phan Thị Tố Nga

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ email: nga.phanthito@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2019 Tiến sĩ Đại học Murdoch, Úc
2009 Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2007 Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh Đơn vị đào tạo
2019-nay Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2015-2019 Nghiên cứu sinh Đại học Murdoch, Úc
2008-2015 Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH4032 Hóa học dầu mỏ và khí Kỹ thuật Hóa học
CH4036 Công nghệ chế biến dầu Kỹ thuật Hóa học
CH5200 Nhiên liệu sạch Kỹ thuật Hóa học
CH4017 Tiếng anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu Kỹ thuật Hóa học
CH2020 Technical Writing and Presentation Kỹ thuật Hóa học
CH2000 Nhập môn kỹ thuật hóa học Kỹ thuật Hóa học
CH5212 Đồ án chuyên ngành hóa dầu Kỹ thuật Hóa học
CH5900 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật Hóa học
CH6134 Nâng cấp nhiên liệu Thạc sỹ
CH6114 Các quá trình xúc tác trong công nghệ lọc dầu Thạc sĩ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa ứng dụng xử lý môi trường
 • Chế tạo cảm biến khí
 • Các quá trình sản xuất hydro xanh

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài Nafosted Nghiên cứu biến tính vật liệu perovskite ứng dụng làm xúc tác quang hóa Fenton trong vùng khả kiến để xử lý hệ đơn và đa cấu tử thuốc nhuộm gây ô nhiễm trong nước thải Chủ nhiệm 2020-2023
Đề tài cấp BGDĐT Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa khả kiến nanoperovskite NdFeO3 trên nền graphen ứng dụng xử lý các hợp chất hydrocacbon trong nước thải nhiễm dầu tại các tổng kho xăng dầu trong nước
 
Chủ nhiệm 2021-2023
Đề tài hợp tác quốc tế Modification of LaFeO3-based photocatalyst for photo-Fenton degradation of pharmaceutical in wastewater under visible light Chủ nhiệm 2021-2022
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng quá trình xúc tác quang hóa Chủ nhiệm 2020-2021
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu biến tính vật liệu perovskite làm xúc tác quang hóa khả kiến ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải y tế
 
Chủ nhiệm 2019-2020
Đề tài hợp tác quốc tế Synthesis of porous LaFeO3 with enhanced toxic gas sensing properties Chủ nhiệm đề tài 2020-2021
Đề tài cấp BGDĐT Nghiên cứu quá trình chuyển hóa rác sinh hoạt thành nhiên liệu than bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng cháy Tham gia 2021-2022

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
 • Khursheed B. Ansari, Arghya, Khursheed Banerjee, Mohd. Danish, Saeikh Z. Hassan, Daniel V. Sahayaraj, Mohd S. Khan, Thi To Nga Phan, Quang Thang Trinh (2022), “State-of-the-art practices to upgrade biomass fast pyrolysis derived bio-oil”, Elsevier, pp. 115-139, 2022.
 • Tuan Thanh Dang, Thi Le Anh Nguyen, Khursheed B. Ansari, Van Ha Nguyen, Nguyen Thanh Binh, Thi To Nga Phan, Thanh Huyen Pham, Dinh Thi Thuy Hang, Prince Nana Amaniampong, Emmanuela Kwao-Boateng, Quang Thang Trinh (2021), “Perovskite materials as photocatalysts: current status and future perspectives”, Elsevier, pp. 169-219, 2021.

Bài báo khoa học
 • Thi To Nga Phan, Thi Hai Nam Chu, Efficient treatment for oily wastewater via photo-Fenton-like process over NdFeO3 perovskite: Effect of calcination temperature, Chemistryselect, 8(22), 2023
 • Thi To Nga Phan, Thi Hai Nam Chu, Enhanced Degradation of Phenol by Visible Light‑Assisted Fenton Catalytic Activity of Copper‑Substituted Neodymium Ferrite, Environmental Processes, 10(2), 2023
 • Thi To Nga Phan, Thi To Nhu Phan, Thanh Huyen Pham, Hollow lanthanum ferrite perovskite for the enhanced adsorption-photo-Fenton catalytic activity of pharmaceutical, Journal of Porous Materials, 30(2023), pp. 775-786
 • Thi To Nga Phan, Thi Tra My Dinh, Minh Duc Nguyen, Dan Li, Chi Nhan Phan, Trung Kien Pham, Cong Tu Nguyen, Thanh Huyen Pham, Hierarchically structured LaFeO3 with hollow core and porous shell as efficient sensing material for ethanol detection, Sensors and Actuators B: Chemical, 354(2022), pp.133195
 • Thi To Nga Phan, Minh Duc Nguyen, Van Minh Nguyen, Hong Lien Nguyen, Photocatalytic degradation of oily wastewater over ZnO-CuO/rGO photocatalyst under visible light, Vietnam Journal of Chemistry, 60(3)(2022), pp. 389-397 (ISI Q4 Journal, Impact Factor = 0.7).
 • Nga Phan Thi To, Lien Nguyen Hong, Tuyen Le Van, Nhan Phan Chi, Huyen Pham Thanh, Synthesis of porous LaFeO3 prepared by nanocasting method for photo-Fenton degradation of oily-containing wastewater, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11(1)(2022), pp 11-16 (ISN/ISBN: 0866-7411).
 • Thi To Nga Phan, Hong Lien Nguyen, Van Tuyen Le, Chi Nhan Phan, Thanh Huyen Pham, Mesoporous LaFeO3: synergistic effect of adsorption and visible light photo-Fenton processes for phenol removal from refinery wastewater, Journal of Chemistry, Vol. 2021
 • Truong Xuan Do, Thi To Nga Phan, Tho Van Dinh Son, Process modeling and economic assessment of converting municipal solid waste into solid fuel via hydrothermal processing: a case study in Vietnam, Journal of Material Cycles and Waste Management, Vol. 2021
 • Thi To Nga Phan, Thi Tra My Dinh, Minh Duc Nguyen, Trung Kien Pham, Chi Nhan Phan, Cong Tu Nguyen, Thanh Huyen Pham, Characteristics of porous spherical LaFeO3 as a sensor for ammonia gas, Vietnam Journal of Chemistry, 59(5)(2021), pp. 676-683.
 • Chitra Sarkar, Subhash Chandra Shit, Duy Quang Dao, Jihyeon Lee, Ngoc Han Tran, Ramana Singuru, Kwangjin An, Nguyen Dang Nam, Quyet Van Le, Prince Nana Amaniampong, Asmaa Drif, Francois Jerome, Pham Thanh Huyen, Thi To Nga Phan, Dai-Viet N. Vo, Nguyen Thanh Binh, Quang Thang Trinh, Matthew P. Sherburne, John Mondal, An Efficient Hydrogenation Catalytic Model Hosted in Stable Hypercrosslinked Porous-Organic-Polymer: From Fatty Acids to Bio-based Alkanes Diesel Synthesis, Green Chemistry, 22(2020), pp. 2049-2068
 • Thi To Nga Phan, Aleksandar N. Niloloski, Parisa Arabzadeh Bahri, Dan Li, Facile fabrication of perovskite-incorporated hierarchically mesoporous/macroporous silica for efficient photoassisted-Fenton degradation of dye, Applied Surface Science, 491(2019), pp. 488-496
 • Thi To Nga Phan, Aleksandar N. Niloloski, Parisa Arabzadeh Bahri, Dan Li, Enhanced removal of organic using LaFeO3-integrated modified natural zeolites via heterogeneous visible light photo-Fenton degradation, Journal of Environmental Management, 233(2019), pp. 471-480 
 • Phan Chi Nhan, Phan Thi To Nga, Pham Thanh Huyen, Heterogeneous Fenton-like LFO catalyst for the degradation of organic pollutant in wastewater, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8 (2019), pp.110-115 (ISN/ISBN: 0866-7411).
 • Thi To Nga Phan, Aleksandar N. Niloloski, Parisa Arabzadeh Bahri, Dan Li, Adsorption and photo-Fenton catalytic degradation of organic dyes over crystalline LaFeO3-doped porous silica, RSC Advances, 8(2018), pp. 36181-36190 
 • Thi To Nga Phan, Aleksandar N. Niloloski, Parisa Arabzadeh Bahri, Dan Li, Heterogeneous photo-Fenton degradation of organics using highly efficient Cu-doped LaFeO3 under visible light, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 61(2018), pp. 53-64 
 • Thi To Nga Phan, Aleksandar N. Niloloski, Parisa Arabzadeh Bahri, Dan Li, Optimizing photocatalytic performance of hydrothermally synthesized LaFeO3 by tuning material properties and operating condtions, Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(1)(2018), pp. 1209-1218 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây