Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Hóa học

Điện thoại cơ quan: 0916 833 409

Địa chỉ email: huyen.nguyenthithu@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2018 Tiến sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2011 Thạc sĩ khoa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2007 Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ & Hóa dầu Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh Đơn vị đào tạo
2008-nay Giảng viên, Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2007-2008 Kỹ sư Công ty Hồng Hải, Bắc Ninh, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH2021 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH3900 Thực tập kỹ thuật Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH4152 Công nghệ mạ Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH5302 Điện phân không thoát kim loại Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
 
CH5300 Điện hóa bề mặt Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH5303 Tổng hợp điện hóa hữu cơ Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH5312 Thí nghiệm chuyên ngành điện hóa Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH5305 Đồ án chuyên ngành kỹ sư điện hóa Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH5902 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật Hóa học, ĐHCQ
CH6601 Seminar 1 Thạc sĩ
CH6602 Seminar 2 Thạc sĩ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Phát triển vật liệu điện cực, điện dịch cho pin, ắc quy, siêu tụ.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu tiên tiến ứng dụng làm sensor điện hóa.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu tiên tiến ứng dụng xử lý môi trường.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài hợp tác quốc tế Modification of perovskite-based photocatalyst for the degradation of dye under visible light. Chủ nhiệm 2023-2024
 
Đề tài Bộ Công thương Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt. Tham gia 2021-2023
Đề tài, dự án hợp tác quốc tế ACES: A Community-Centred Educational Model for developing Social Resilience: Playfulness towards an inclusive, safe and resilient society Tham gia 2020-2023
Đề tài Bộ Giáo dục & Đào tạo Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa khả kiến nanoperovskite NdFeO3 trên nền graphen ứng dụng xử lý các hợp chất hydrocacbon trong nước thải nhiễm dầu tại các tổng kho xăng dầu trong nước. Tham gia 2021-2022
Đề tài, dự án SAHEP Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu nano MnO2 ứng dụng làm sensor điện hoá phát hiện nồng độ kim loại nặng trong nước thải công nghiệp Chủ nhiệm 2020-2021
Đề tài cấp trường Nghiên cứu quá trình điện phân thu hồi đồng từ bùn thải của quá trình sản xuất bản mạch điện tử Chủ nhiệm 2020-2021
Đề tài, dự án SAHEP Nghiên cứu xử lý nhũ tương cắt gọt thải bằng phương pháp điện đông tụ kết hợp Fenton Tham gia 2020-2021
Đề tài, nhiệm vụ cấp Quốc gia, Quỹ NAFOSTED Tổng hợp vật liệu sắt dạng hạt nano hóa trị không bằng thiết bị vi chất lỏng ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp có chứa chất màu hữu cơ Tham gia 2019-2020
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite thiếc oxit-mesoporous cácbon ứng dụng làm vật liệu anot dung lượng cao cho ắc quy ion liti Tham gia 2018-2019
       
Đề tài Nghị định thư Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu điện cực hiệu năng cao từ vỏ trấu ứng dụng trong siêu tụ và ắc quy Tham gia 2016-2019
Đề tài hợp tác quốc tế High Efficiency and Environmental Friendly Technique for Refining of Chalcopyrite Ores from Northern Vietnam. Tham gia 2016-2017
Đề tài hợp tác quốc tế Development of high-effciency Electrochemical water treatment and metal recycling for industry in ASEAN region Tham gia 2014-2015
Đề tài cấp trường Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại đất hiếm từ rác thải bóng đèn huỳnh quang bằng phương pháp chiết tách - điện phân (SX-EW) Chủ nhiệm 2015-2016
Đề tài cấp trường Nghiên cứu chế tạo vật liệu có cấu hình dây NiCoP/Cu và màng NiCoP/nhựa Acrylon Nitryl Butadien (ABS) có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (Gaint MagetoImpedance – GMI) bằng phương pháp mạ hóa học. Chủ nhiệm 2012-2013
Đề tài hợp tác quốc tế Fabrication of Microwire Cu/(CoP, FeCoNi)/Au(glass) with Giant Magnetoimpedance (GMI) by Electrodeposition Technique and Applications for magnetic Sensors Tham gia 2011-2015
Đề tài cấp trường Nghiên cứu công nghệ mạ hoá học Ni-P composit thay thế lớp phủ Cr(VI) gây
ô nhiễm môi trường
Chủ nhiệm 2010-2011

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
Sở hữu trí tuệ
Bài báo khoa học
Quốc tế
 • Viet Dung Trinh, Minh Khang Le, Phuong Linh Le, Anh Tam Ho, Hoang Anh Nguyen, Thanh Tuan Thai, Thi Bich Thuy Hoang, Thi Thu Huyen Nguyen, Le Thanh Nguyen Huynh, Dang Chinh Huynh, “OPENSENS: a low‑cost and multi‑purpose electrochemical platform”, Journal of Applied Electrochemistry, 2023.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Chu Thi Hai Nam, Le Thi Thu Hang, “Fabrication of Screen-Printed Electrodes Modified by Hydrothermal MnO2 Microflowers and Carbon for Electrochemical Sensors in Copper Ions Detection”, Journal of Chemistry, Hindawi, Vol. 2023, Article ID 3855430.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Khanh Huy, Nguyen Anh Vu, Mai Thanh Tung, Le Thi Thu Hang, Hoang Thi Bich Thuy, “Copper Recovery from Printed Circuit Boards Waste Sludge: Multi-step Current Electrolysis and Modeling”, Journal of Electrochemical Science and Technology, 2022, 13(2), pp 186-198.
 • Chu Thi Hai Nam, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Huu Hiep, Nghiem Thi Thuong. “Treatment of Cutting Oil-in-Water Emulsion by Combining Flocculation and Fenton Oxidation”, Journal of Chemistry, Hindawi, vol. 2021, Article ID 7248402.
 • Arend F. Roesel, Mihkel Ugandi, Nguyen Thi Thu Huyen, Michal Majek, Timo Broese, Michael Roemelt, Robert Francke, “The Electrochemically Catalyzed Newman–Kwart Rearrangement: Mechanism, Structure–Reactivity Relationship, and Parallels to Photoredox Catalysis”, The Journal of Organic Chemistry, 2020, 85, 12, pp. 8029–8044.
 • Pham Khanh Huy, Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, Huynh Trung Hai, “A Comparative Study on Photocatalytic Performance of Perovskite Materials Synthesized from Discarded Rare Earth Magnet with the one from Pure Neodymium Salt”, Chemical Engineering Transactions, vol. 78 pp 295-300, 2020.
 • Pham T.Huyen , T.D. Dang, Mai T. Tung, Nguyen T.T. Huyen, T.A. Green, S. Roy, “Electrochemical copper recovery from galvanic sludge”, Hydrometallurgy, Vol. 164, 295-303, 2016.
Trong nước
 • Vu Nguyen Anh, Thuong Nghiem Thi, Huyen Nguyen Thi Thu, Long Nguyen Han, “Synthesis of AlN at low temperature – The role of NH4Cl”, Vietnam Trade and Industry Review, vol. 18, pp. 349-355, 2023.
 • Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Việt Anh Dũng, Phạm Trần Hồng Trang, Phạm Khánh Huy, Phạm Văn Cường, “Nghiên cứu chế tạo điện cực điện hóa sử dụng vật liệu MnO2 để phát hiện ion đồng (II) trong nước”, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2022.
 • Le Thi Thu Hang, Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Effect of carbonization temperature on the lithium storage performances of porous Sb/C nanocomposite, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, vol.9 (1), pp 114-119, 2020.
 • Dang Trung Dung, Dang Cu Trung, Nguyen Thi Le, Luu Thi Hoan, Le Thi Thu Hang, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Van Thu, La Duc Duong, Preparation of zero valent iron nanomaterial via microfluidic device for Cr (VI) ion treatment, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, vol.9 (1), pp 120-125, 2020.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Trinh Viet Dung, Hoang Thi Bich Thuy, Huynh Dang Chinh, Mai Thanh Tung, “Preparation and characterization of porous carbon from rice husk applied for electrode materials”, Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 279-286, 2017.
 • Pham Khanh Huy, Nguyen Thi Thu Huyen, Tran Thi Thanh Thuy, Huynh Trung Hai, Mai Thanh Tung, “Recovery of Rare Earth oxide from NdFeB Magnet of waste HDDs by leaching and selective precipitation methods”, Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 257-264, 2017.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Nguyen Huong Giang, Nguyen Dang Binh Thanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, “Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis, Journal of chemistry”, Vietnam, vol.55(02) 254-258, 2017.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, “The influence of the dissolution parameters on the leaching of the copper muds from the printed circuit boards (PCBs) fabrication process”, Journal of chemistry, Vietnam, vol.55(01) 121-124, 2017.
 • Ngo Thuy Quynh, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Thi Phuong, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, Pham Thanh Huyen, Sudipta Roy, “Recovery of copper from spent catalyst of low temperature water gas shift from Phu My fertilizer plant”, Journal of Petro Vietnam, vol.4, 35-42, 2016.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, “Copper recovery from e-waste via leaching – electrodeposition: The influence of parameters”, Journal of chemistry, Vietnam, vol.53(1B), 2015.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, “The influence of electrolysis parameters on the electrodeposition of copper in NH4+ solution”, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 52(6B), 197-201, 2014.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, “Preparation of magnetic NiCoP/Cu with giant magneto impedance (GMI) by electroless technique”, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 52(6B), 145-148, 2014.
 • Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, Nguyen Thi Thu Huyen, “Characterization and corrosion resistance of the amorphous NiP alloy thin film prepared by electroplating”, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 52(6B), 120-123, 2014.
 • Ha Vinh Hung, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Thi Kim Thuy, Huynh Trung Hai, Mai Thanh Tung, “Recovery of copper from the ammonia leaching solution of printed circuit boards by electrowinning”, Journal of Science and Technology, Vietnam, vol. 52(3A), 231-237, 2014.
 • Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thị Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, “Study on corrosion inhibition of Vietnam orange peel extract for mild steel in some aggressive environments”, Journal of Science and Technology, Vietnam, vol. 51(3A), 1-8, 2014.
 • Le Thi Thu Hang, Dang Viet Anh Dung, Vu Thi Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Xuan Truong, Mai Thanh Tung, “Characterization of corrosion properties of electrolessly deposited   Ni-P alloy in aqueous containing H2S-CO2-Cl- media”, Journal of Science and Technology, Vietnam, vol. 48(5A), 2010.
 • Hoang Van Hung, Ha Manh Chien, Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Viet Anh Dung, Mai Thanh Tung, “Characterization of composite Ni-P/Al2O3 prepared by electroless deposition technique”, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 47(5A), 70-74, 2009.
Kỷ yếu
 • Pham Khanh Huy, Mai Thanh Tung, Nguyen Thi Thu Huyen, “Porous carbon prepared by activation with various activator from rice husk”, The 6th National Science conference: Corrosion protection for subtainable development, 2020.
 • Pham Khanh Huy, Trinh Viet Dung, Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Huynh Trung Hai, “Synthesis and characterize nano perovskite neodyum ferrite oxide from recycling rare earth magnet”, Proc. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials (ASAM-6), paper VPS-45 (534-538), 2017.
 • Trinh Viet Dung, Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Thi Loan, Trinh Tuan Dung, Dinh Quang Thanh, Huynh Dang Chinh, “Preperation of LiFePO4 olivine structure using solvothermal method and their characteristic for energy storage application”, Proc. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials (ASAM-6), paper VPS-59 (605-608), 2017.
 • Pham Khanh Huy, Tran Thi Hai Thu, Ha Vinh Hung, Nguyen Thi Thu Huyen, Huynh Trung Hai, Mai Thanh Tung, “Influence factors on the leaching process to recovery Nd from NdFeB magnets”, Proc. Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR 2016), 978-604-76-1171-3, 2016.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, “Optimization of the copper leaching process from electronics sludge”, Proc. The 5th Asian Materials Data Symposium (AMDS), 978-604-913-500-2, 2016.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây