Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Hồ Đức Cường

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ email: cuong.hoduc@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2015 Tiến sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2003 Thạc sĩ khoa học Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam
1999 Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh Đơn vị công tác
2004-nay
 
Giảng viên, Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH4490 Cơ sở kỹ thuật bào chế Kỹ thuật Hóa học
CH5608 Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP Kỹ thuật Hóa học
CH5614 Đồ án chuyên ngành Hóa dược Kỹ thuật Hóa học
CH4502E Đồ án nghiên cứu CTTT Kỹ thuật Hóa dược
CH4500E Thí nghiệm chuyên ngành Hóa Dược I CTTT Kỹ thuật Hóa dược
CHxxxx Chuyên đề Thạc

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Nghiên cứu chiết tách và tổng hợp các hợp chất mới có hoạt tính chống một số bệnh từ các hợp chất dẫn đường có hoạt tính sinh học từ thảm thực vật Việt Nam.
  • Nghiên cứu chiết tách, liên quan cấu trúc và hoạt tính sinh học các ionic polysaccharide mới từ rong biển Việt Nam.
  • Tổng hợp hữu cơ các hợp chất có hoạt tính sinh học.
 

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài thuộc VAST Sự đa dạng cấu trúc và tương tác với protein của sulfate polysaccharide từ tảo biển Tham gia 2023-2026
Đề tài thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Nghiên cứu phát triển quy trình tách chiết, xác định cấu trúc và hoạt tính sinh học của polysaccharide từ rong nâu và rong lục Việt Nam nhằm tạo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Tham gia 2020-2023
Đề tài thuộc VAST Nghiên cứu các dạng cấu trúc của polysaccharide từ tảo biển định hướng ứng dụng trong thực phẩm, nông nghiệp và dược phẩm Tham gia 2018-2020
Đề tài thuộc quỹ Nafosted Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng ức chế histone deacetylase và kháng ung thư của một số dãy axit hydroxamic mới mang khung quinazolinone and benzamide Tham gia 2017-2020
Đề tài cấp Bộ Công thương Nghiên cứu quy trình ổn định chiết xuất phân đoạn  giàu hợp chất flavonoid và xanthon từ lá cây Xakê và vỏ quả Măng cụt Tham gia 2014-2017
Đề tài thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Dung lụa - Symplocos sumuntia Buch-Ham ex G.Don (Symplocaceae) và cây Sói đứng Chloranthus erectus (Buch. - Ham.) Verdcourt (Chloranthaceae) ở phía Bắc Việt Nam Tham gia 2014-2017
Đề tài Bộ GDĐT Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và hướng ứng dụng của một số polysaccharide mang điện có hoạt tính sinh học từ một số loài rong nâu Việt Nam Chủ nhiệm đề tài 2012-2014
Đề tài Bộ GDĐT Nghiên cứu phân lập từ nguồn thiên nhiên Việt nam chất kích thích sinh trưởng thực vật Triacontanol Tham gia 2008-2009
Dự án VLIR – HUT Screening and isolation of anticancer components from Sponges of the sea of Vietnam Tham gia 2006-2008

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Bài báo khoa học

1. “Nghiên cứu chuyển hoá artemisinin thành một số dẫn chất 11-azaartemisinin”, Phan Đình Châu, Hồ Đức Cường, Trần Khắc Vũ, Nguyễn Văn Tuyến và cộng sự, Collection of Report of Institute of Chemistry, National College of Science and Technology, 61-66, 2003
2. “Tổng hợp các 11-azaartemisinin và hoạt tính chống sốt rét của chúng”, Phan Đình Châu, Hồ Đức Cường, Trần thị Mỹ Hạnh, Trần Khắc Vũ, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Đức Vinh, Tạp chí Dược học, số 12, 11-14, 2005.
3. “Ginsenoside RG1 và L-Tryptophan từ cây Lược vàng (Callisia fragrans)”, Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Trần Thị Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Đức Cường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 74, 107-112, 2009.
4. “Isolation and Chemical Structure of Alginate Extracted from Brown Seaweed Sargasum swartzii Collected at Nhatrang Sea”, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Thuy, Đang Vu Luong, Nguyen Tien Tai, Ho Duc Cuong, Tran Thu Huong, Tran Thi Thanh Van, Bui Minh Ly Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật, Số 90 – 2012, 135-140, 2012.
5. Structuaral study of carrageenan extracted from red seaweed Eucheuma denticulatum collected at Nhatrang coast of Vietnam Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Phan Minh Phuong, Ho Duc Cuong, Tạp chí Hóa học, Vol 49 (2), 726-730, 2012.
6. "Fucoidan from brown seaweed Sargassum henslowianum: extraction, chemical composition and biological activity", Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Tran Thu Huong, Journal of Science & Technology Technical Universities, No.93, 14-19 (2013).
7. “Nghiên cứu cấu trúc không gian của fucoidan chiết tách từ tảo biển nâu Sargassum swartzii bằng các phương pháp tán xạ”, Thành Thị Thu Thủy, Hồ Đức Cường, Tạp chí hóa học 2AB 51, 71-75, 2013.
8. “Studies on structure of fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum henslowianum by tandem ESI-MS”, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Vân, Trần Thu Hương, Tạp chí hóa học, 2AB, 86-89, 2013
9. “Structure and hypolipidaemic activity of fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum henslowianum”, Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thu Huong, Bui Minh Ly & Tran Thi Thanh Van, Natural Product Research, 2014.
10. “Chloranerectuslactone V, a New Sesquiterpene from Chloranthus erectus”, Tran Thu Huong, Nguyen Van Thong, Tran Thi Minh, Le Huyen Tram, Nguyen Tuan Anh, Ho Duc Cuong, Pham Van Cuong and Diep V. Ca, Letters in Organic Chemistry, 2014
11. “Nghiên cứu tổng hợp kháng sinh gatifloxacin”, Nguyễn Anh Dũng, Hồ Đức Cường, Văn Thị Mỹ Huệ, Đinh Ngọc Thức, Lê Nguyễn Thành, Tạp chí Dược học, 483, 21-24, 2016.
12. “Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của ulvan chiết tách từ rong lục Ulva lactuca”, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Nụ, Đặng Vũ Lương, Nguyễn Tiến Tài, Trương Hải Bằng, Trần Thị Thanh Vân, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy, Tạp chí Hóa học, 54 (6e2), 215-220, 2016.
13.  “Các dẫn xuất lignan từ loài Phoebe tovoyana (Meissn) Hook. f. ở Việt Nam”, Nguyễn Thị Việt Thanh, Nguyễn Thị Thùy Mị, Lê Thị Thùy, Trần Cao Hải, Lê Huyền Trâm,. Giang Thị Phương Ly, Hồ Đức Cường, Nguyễn Đức Huấn, Phạm Hải Yến, Tạp chí Hóa học, 55 (5E34), 162-165, 2017.
14. “Flavonoids from the stems of Knema saxatilis de Wilde”, Tran Huu Giap, Ha Thi Thoa , Vu Thi Kim Oanh, Bui Thu Ha , Ho Duc Cuong , Nguyen Thi Minh Hang, Nguyen Van Hung, Le Nguyen Thanh, Tạp chí Hóa học, 56(6E1) 314-317, 2018.
15. “Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel N-hydroxyheptanamides Incorporating 6-hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-ones as Histone Deacetylase Inhibitors and Cytotoxic Agents”. Nguyen V. Minh, Nguyen T. Thanh, Hoang T. Lien, Dinh T.P. Anh, Ho D. Cuong, Nguyen H. Nam, Pham T. Hai, Le Minh-Ngoc, Huong Le-Thi-Thu, Luu V. Chinh and Tran K. Vu, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 19, 1543-1557, 2019
16. “Quercetin glycosides and sesquiterpenes from. Phoebe poilanei. Kosterm”, Nguyen Thi Viet Thanh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thi Minh, Ho Duc Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem, Vietnam Journal of Chemistry 57(4), 401-405, 2019
17. “Chemical Constituents of Phoebe poilanei and Their Cytotoxic Activity”, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thi Minh, Dinh Thi Thu Hien, Ho Duc Cuong, Yohan Seo, SeonJu Park, Wan Namkung, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Seung Hyun Kim, Phan Van Kiem, Natural Product Communications, 1-5, 2019.
18. “Ứng dụng phổ HSQC-TOCSY NMR trong nghiên cứu cấu trúc của polysaccharide”. Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Quách Thị Minh Thu, Đặng Vũ Lương, Nguyễn Quang Tâm, Ngô Văn Quang, Đỗ Thị Biển, Hồ Đức Cường, Tạp chí Hóa học, 57(4e3,4),  141-144, 2019.
19. “Đặc trưng cấu trúc của polysaccharide chiết tách từ rong lục Enteromorpha intestinalis”, Quách Thị Minh Thu, Hoàng Trúc Tâm, Đặng Vũ Lương, Nguyễn Quang Tâm, Ngô Văn Quang, Trần Thị Thanh Vân, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy, Tạp chí Hóa học, 57(6E1,2) 113-116, 2019
20. “Structural determination of sulfated polysaccharide from red seaweed Acanthophora spicifera”, Thanh Thi Thu Thuy, Quach Thi Minh Thu, Nguyen Thi Thuan, Tran Thi Thanh Van, Do Thi Thanh Xuan, Ho Duc Cuong, Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (6A), 167-173, 2020.
21. “Molecular structure and anti-diabetic activity of a polysaccharide extracted from pumpkin Cucurbita pepo”. Thuy Thi Thu Thanh, Thu Thi Minh Quach, Yoshiaki Yuguchi, Nu Thi Nguyen, Quang Van Ngo, Nguyen Van Bui, Sugumi Kawashima, Cuong Duc Ho, Journal of Molecular Structure, 1239, 2021.
22. “Synthesis and in vitro cytotoxic evaluation of new quinazolinone-based conjugates”, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Huong Linh, Ta Hong Duc, Ho Duc Cuong, Tran Khac Vu, Vietnam Journal of Science and Technology, 59 (4), 489-497, 2021.
23. “Nghiên cứu ảnh hưởng của trọng lượng phân tử đến hoạt tính gây độc tế bào của fucoidan, Effect of molecular weight on cytotoxic activityof fucoidan”. Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Văn Quang, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Nguyên, Hồ Đúc Cường, Thành Thị Thu Thủy, Tạp chí khoa học và công nghệ, 28-31, 2022.
24. “Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của sulfate polysaccharide từ rong lục Enteromorpha intestinalis, Structure and bioactivity of  sulfate polysaccharide from green seaweed Enteromorpha intestinalis”. Quách Thị Minh Thu, Hoàng Trúc Tâm, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Vũ Lương, Ngô Văn Quang, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy, Tạp chí khoa học và công nghệ, 58 (1), 109-112, 2022
25. “Extraction and structural characterization of polysaccharide from pumpkin Cucurbita moschata, Chiết tách và đặc trưng cấu trúc của các polysaccharide từ quả bí đỏ Cucurbita moschata”. Quach Thi Minh Thu, Do Thi Bien, Ho Duc Cuong, Ngo Van Quang, Le Thi Hong Nhung, Thanh Thi Thu Thuy, Tạp chí khoa học và công nghệ, 3-6, 2022.
26. “Tối ưu hóa điều kiện chiết fucoidan từ rong nâu Tubinaria decurrens bằng phương pháp chiết có hỗ trợ của sóng siêu âm”, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Văn Quang, Quách Thị Minh Thu, Hồ Đức Cường, Nguyễn Quang Tâm, Thành Thị Thu Thủy, Tạp chí khoa học và công nghệ, 65 (3), 18-22, 2023.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây