Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm

Đang cập nhật ...

Họ tên TS. Nguyễn Hải Vân TS. Nguyễn Hải Vân
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email van.nguyenhai@hust.edu.vn
Điện thoại +84-4 3868 0119
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên ThS. Lê Ngọc Cương ThS. Lê Ngọc Cương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email cuong.lengoc1@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên TS. Nguyễn Ngọc Hoàng TS. Nguyễn Ngọc Hoàng
Chức vụ Giảng viên chính
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email hoang.nguyenngoc@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên ThS. Phạm Thanh Hương ThS. Phạm Thanh Hương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email huong.phamthanh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên ThS. Phan Minh Thụy ThS. Phan Minh Thụy
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email huy.phanminh@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email quynh.cungto@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2453
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Họ tên TS. Vũ Hồng Sơn TS. Vũ Hồng Sơn
Chức vụ Giảng viên chính
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email son.vuhong@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0120
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Họ tên PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email thao.nguyenthi@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0120
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Họ tên TS. Hoàng Quốc Tuấn TS. Hoàng Quốc Tuấn
Chức vụ Giảng viên chính
Thuộc đơn vị Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm
Địa chỉ email tuan.hoangquoc@hust.edu.vn
Điện thoại 0972943999
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây