Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS.TS. Lê Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Sinh học

Điện thoại cơ quan: +84-24 3868 2453

Địa chỉ email: ha.lethanh@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2005: Tiến sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Halle, Đức
 • 1994: Thạc sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa, Hà nội
 • 1991: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Viện Hàn Lâm Công nghệ thực phẩm Matxcova, Nga

Quá trình công tác

 • 2024 - nay: Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật Sinh học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2012 - 2023: Giảng viên cao cấp, Bộ môn CN sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2008 - 2018: Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1992 - 1998 và 2005-2012: Giảng viên, Bộ môn CN sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1998 - 2005: Nghiên cứu viên, Trường Đại học tổng hợp Halle, Đức

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Khai thác năng lực vi sinh vật nhằm chế biến phế liệu tôm, thu nhận enzyme thủy phân chitin và lignocellulose, cải thiện chất lượng nước mắm

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • BF2701: Nhập môn Kỹ thuật Sinh học
 • BF3713: Quá trình và Thiết bị CNSH III
 • BF4709: Kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm
 • BF4506: Quản lý chất thải trong công nghệ thực phẩm
 • BF5160: Công nghệ sản xuất axit và dung môi hữu cơ

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2021-2022: Nghiên cứu qui trình tạo chế phẩm vi sinh chịu mặn sinh hương  khởi động cho lên men nước mắm và ứng dụng cho sản xuất nước mắm từ nguyên liệu rẻ thay thế (cá tạp và protein phế liệu tôm). Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2017-2018: Nghiên cứu phân lập Tetragenococcus sp. chịu mặn ứng dụng làm chủng khởi động nhằm cải thiện chất lượng nước mắm ngắn ngày. BKA-2017-15A. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2014-2015: Nghiên cứu qui trình thu nhận N-axetyl-D-glucosamine ứng dung chitinase và hexosaminidase, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2009-2011: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Chương trình CNSH trong thủy sản, Bộ NN và PTNT
 • 2008-2009: Nghiên cứu thu nhận hoạt chất sinh học chitooligosaccharit bằng enzym chitosanaza cho y dược Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2008: Tách dòng gen CGTase từ Bacillus macerans, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2007: Phân lập và tuyển chọn chủng sinh tổng hợp chitosanaza để thu nhận chitooligosaccharit, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tham gia

 • 2007-2008: Nghiên cứu ứng dụng enzim vi sinh vật để tổng hợp và thu nhận peptit chức năng kìm hãm enzyme chuyển angiotensin (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Peptides- ACEIP) từ casein, Đề tài nhánh cấp nhà nước KC.04.05/06-10
 • 2010-2011: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chitinase và chitosanase tái tổ hợp, Đề tài nhánh cấp bộ công thương
 • 2012. Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi. Bộ Khoa học và công nghệ, Mã số đề tài: KC.07.TN01/11-15.
 • 2012-2013: Nghiên cứu sử dụng Aspergillus oryzae và Bacillus subtilis để sản xuất hoạt chất sinh học từ đậu đen lên men để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường Ministry of Education and Training
 • 2016-2017. B2016-BKA-15  “Nghiên cứu sử dụng enzym vi sinh vật để nâng cao giá trị protein từ bã đậu nành nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2016-2017. Dự án sản xuất thử nghiệm sản xuất một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm. Dự án SXTN cấp Bộ Công thương- Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Tạp chí khoa học

 • Tô Thị Nga, Đặng Xuân Trà, Lê Thanh Hà. Isolation of halophilic lactic bacteria Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish sauce. Tạo chí khoa học và công nghệ 55(5A), 186-195, 2017.
 • Đặng Thị Hương, Lê Thanh Hà. Tiền xử lý nâng cao khả năng thủy phân chitin bằng chitinsae từ Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh  học. T24, 4B/2019 Tháng 4,2019. ISSN-0868-3224, tr. 79-85
 • Nguyen Thanh Hang, Nguyen Minh Thu, Nguyen Ngan Ha, Le Thanh Ha. Isolation, Screening and Identification of protease producing Bacteria from fish sauce. Tạp chí KHCN các trường KT. Thàng 6, số 135. 2019. ISSN-2354-1083, tr.64-69.
 • Le Thanh Ha, Nguyen Nam Trinh, Le Thi My Chau, Nguyen Thi Minh Tu – Characterization of Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish mash. Tạp chí khoa học và công nghệ 57(5), 544-550, 2019.
 • Le Thanh Ha, Le Duy Thang. OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT. Tạp chí Khoa học và công nghệ 3B (42-49), 2019.

Hội nghị, hội thảo

 • Quản Lê Hà, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thu Hiền. Research on Inhibitory activity against a-amalase of bean molded with Aspergillus oryzae. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 02, 2013.
 • Nguyễn Phương Nhuệ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn văn Hiếu, Lê Thanh Hà, Phí Quyết Tiến. Đặc điểm phân loại và đặc tính protease của chủng Bacillus amyloliquefaciens CH39. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 455-459.
 • Dương Thị Ngọc Quỳnh, Đồng Thị Hương Trầm, Lê Thanh Hà. Tối ưu điều kiện thủy phân chitin keo thu N-acetyl-D-glucosamine bởi Penicillium oxalicum 20B. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 508-513.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thi Thanh. Thu nhận và xác định đặc tính chế phẩm chitinase thu từ Penicillium oxalicum 20B bằng kết tủa amoni sunphat. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 2018, 411-416
 • Dao Thi Thanh Xuan , Nguyen Tung Lam, To Thi Nga, Le Thanh Ha. Optimization of cultivation medium for CMCase production from Bacillus subtilis G4. PROCEEDINGS THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SYMPOSIUM – ABBS 2019 INNOVATION AND TECHNOLOGY TOWARDS A SUSTAINABLE BIOECONOMY. BP13, Hanoi 2019, 110-115

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây