Thông tin nhân sự

Họ tên: TS.Lê Tuân

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Sinh học

Điện thoại cơ quan: +84-24 3868 2470

Địa chỉ email: tuan.le1@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Hóa sinh

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2017: Tiến sỹ, Công nghệ enzyme và vi sinh vật,  Đại học Paul Sabatier –Pháp
 • 2011: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học cho phát triển bền vững, Đại học Mediterranee Aix Marseille – Pháp
 • 2010: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quá trình công tác

 • 2024 - nay: Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Sinh học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2018 - 2023 : Giảng viên, bộ môn Công nghệ sinh học, viện CNSH & CNTP, trường ĐH BKHN

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Đặc tính lưu biến của dung dịch huyền phù lignocellulose
 • Enzyme: lignocellulase, nattokinase
 • Tương tác nấm men và vi khuẩn trong Kombucha
 • Kỹ thuật lên men: lên men rắn, lên men chìm (batch, fed-batch)

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • BF 2701: Nhập môn Kỹ thuật Sinh học
 • BF 3713: Quá trình và Thiết bị CNSH III
 • BF 3712: Quá trình và Thiết bị CNSH II
 • BF 4161: TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF 5020: Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy
 • BF 2020: Technical Writing and Presentation
 • BF 3708: Phương pháp phân tích trong CNSH (Thí nghiệm)
 • BF 5151: Công nghệ acid amin (Thí nghiệm)

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2023-2024: Nghiên cứu công nghệ tạo phức magie hữu cơ từ nấm men sau sản xuất bia nhằm ứng dụng trong thực phẩm và chăn nuôi. B2023-BKA-17. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2019-2020: Nghiên cứu tương tác của vi khuẩn và nấm men phân lập từ các sản phẩm Kombucha. Đề tài trường ĐHBKHN

Tham gia

 • 2021-2024: Nghiên cứu tạo chủng Vibrio natriegens chuyển hóa N-acetyl glucosamine thành lysine để sản xuất chế phẩm lysine từ phụ phẩm chế biến tôm. NĐT/DE/21/08. Nghị định thư
 • 2021-2023: Nghiên cứu qui trình tạo chế phẩm vi sinh chịu mặn sinh hương khởi động cho lên men nước mắm và ứng dụng cho sản xuất nước mắm từ nguyên liệu rẻ thay tế (cá tạp và protein phế liệu tôm). B2021-BKA-18. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2020-2021: Nghiên cứu hợp khối hệ thống UASB-DHS-DNR nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ và nitơ trong nước thải cao su. B2020-BKA-10. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2017-2020: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp. Bộ khoa học Công nghệ.
 • 2018-2020: Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất polysaccharopeptide PSK và PSP từ nấm Vân chi (Trametes versicolor) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. ĐT.05.19/CNSHCB. Bộ Công thương
 • 2015-2017: Production of cellulosic fermentable carbons by biocatalysis under high dry matter content. Đại sứ quán Pháp

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Tạp chí khoa học

 • Nguyen Thi Thanh, Le Tuan, Nguyen Lan Huong, Pham Tuan Anh. Improvement of Fibrinolytic Enzyme Production from Bacillus sp. ES4 by Response Surface Methodology and Exponential Fed-Batch Fermentation. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 12(3) (2023) ISSN 2319-7706 Online PDF
 • Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Hazar Kraiem, Julien Cescut, Dominique Anne-Archard, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve, Kim Anh To, Luc Fillaudeau. Comparison of methods to explore the morphology and granulometry of biological particles with complex shapes: Interpretation and limitations. Powder Technology, 415 (2022) ISSN 0032-5910. DOI link Ι Sciencedirect link
 • Nguyen Thi Thuy Ngan, Le Tuan, Nguyen Lan Huong. Purification and characterization of recombinant nattokinase from Bacillus subtilis R0h1. Vietnam Journal of Biotechnology 20(2): 369-377, 2022. Online PDF
 • Le T., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L.Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions. Biochemical Engineering Journal, 127 (2017) 9-20. DOI link

Hội nghị, hội thảo

 • Le Tuan, Vu Thi Kieu Oanh, Nguyen Tung Lam, Nguyen Tuan Viet, Cao Tran Ha Trang, Le Thanh Ha. Growth characteristics on chitin monomer of Vibrio natriegens N5.3 isolated from Vietnamese seawater, Proceeding of Vietnam National Conference on Biotechnology 2022, ISBN: 978-604-357-052-6, Tây Nguyên. PDF download
 • Trần  Khánh Linh, Nguyễn Thu Trang, Cao Xuân Bách, Nguyễn Trường Giang, Trương  Quốc Phong, Lê TuânPhân lập và tuyển chọng chủng vi khuẩn sinh tổng hợp glucuronic acid từ Kombucha, Kỷ yếu hội nghị CNSH toàn quốc 24/10/2021, Thái Nguyên. PDF download
 • Lê Tuân, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Lan Hương, Lê Quang Hòa. Đánh giá khả năng tạo Nattokinase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis WB800N dựa trên các hệ vector pHT43 và pHT254, Kỷ yếu hội nghị CNSH toàn quốc 26/10/2018, Hà Nội. PDF download
 • Le Tuan., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions. Ref: 71761. TOPIC 6 – APPLIED BIOTECHNOLOGY (integrated in ECAB4) – Bio-based Economy: Biorefineries. 10th World Congress of Chemical Engineering, 11th European Congress of Chemical Engineering and 4th European Congress of Applied Biotechnology (WCCE10+ECCE11+ECAB4). October 1st – 5th, 2017, FIRA, Barcelona, Spain. (abstract + oral presentation).
 • Luc Fillaudeau, Yannick Manon, Hazar Kraiem, Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Dominique Anne-Archard, Carine Bideaux, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve. Characterization of mycelial transition of Yarrowia lipolytica during oxidative cultures: comparison of optical methods and their limitation, impact of morphology on rheological behavior. Symposium on Pharmaceutical Engineering Research. 6th – 8th September 2017. Haus der Wissenschaft, Braunschweig, Germany.
 • Le Tuan, Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. In-situ viscometry during hydrolysis of lignocellulosic materials by single and cocktail enzymatic activities: from material impact to viscosity overshoot. 16ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), 11 – 13 July 2017, Nancy, France. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017 ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. SFGP, Paris, France, 5.27-1-5.27.8. (oral presentation + proceeding).
 • Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukada,To Kim Anh. Comparison of thermo-chemical pretreatments for bio-ethanol production from rubber wood.  The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology. January 23rd-24th, 2013. Bandung, Indonesia.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây