Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

Thuộc đơn vị: Khoa KH&CN Môi Trường

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2009: Tiến sĩ, Trường ĐH Sungkyungwan - South Korea, Công nghệ môi trường
 • 2004: Thạc sĩ, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường
 • 1999: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường

Quá trình công tác

 • 1999 – 2003: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội)
 • 2003 – 2004: Trợ giảng, Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội)
 • 2004 – 2023: Giảng viên, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Bm Công nghệ môi trường (ĐHBK Hà Nội)
 • 2023 – nay: Giảng viên: Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Hóa và Khoa học sự sống - Đại học Bách Khoa Hà nội

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ trì

 • Nghiên cứu giảm năng lượng tiêu tốn cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR - Mã số:, 12/2023 - 06/2025      , Đề tài Cơ sở Trọng điểmKhoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu giảm năng lượng tiêu tốn cho hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ SBR phục vụ cho mục đích tái sử dụng nước - Mã số:, 10/2023 - 01/2025, Đề tài Cơ sở Trọng điểmKhoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu giảm năng lượng tiêu tốn cho hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ SBR phục vụ cho mục đích tái sử dụng nước - Mã số:, 09/2023 - 12/2024, Đề tài Cơ sở Trọng điểmKhoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Techno-economic assessment of alkalis sludge disintegration to enhance sludge management for wastewater treatment plants in Vietnam - Mã số: GSGES (20215-2016)-No.1, 06/2015 - 05/2016, Đề tài Cơ sở Hợp tác QT
 • Application of sludge disintegration to enhance sludge management for wastewater treatment plants in Vietnam - Mã số: GSGES (Year 2014-2015): No.9, 12/2014 - 05/2015 , Đề tài Cơ sở Hợp tác QT
 • Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ hiếu khí theo mẻ kết hợp lọc màng (SBR-MBR) - Mã số: T2012-13, 05/2012 - 12/2012, Đề tài Cơ sở hỗ trợ Tiến sỹ trẻ

Tham gia

 • Decentralised water resource circulation as a sustainable solution for plantation - Mã số: F9002550402139, 09/2021 - 07/2023, Đề tài, dự án Hợp tác quốc tế
 • CATALYST: Transforming resilience across water and food systems - Mã số: JA2300RD15          , 12/2020 - 10/2021, Đề tài, dự án Hợp tác quốc tếGlobal Challenges Research Fund
 • Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả các kỹ thuật cho thu hồi vi tảo từ canh trường nuôi làm nguyên liệu cho sản xuất ethanol nhiên liệu - Mã số: T2013.CT-1, 05/2013 - 12/2013, Đề tài Cơ sở hỗ trợ Tiến sỹ trẻ

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm mức tiếng ồn khi vận hành máy nén khí trong hệ thống xử lý nước thải, Tác giả chính, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản B), Bộ Khoa học và Công nghệ - 2615-9929
 • Microbial communities in subsurface flow wetlands, Đồng tác giả, The Proceedings of VIETNAM INTERNATIONAL WATER CONFERENCE (VIWC 2022), Dan Tri Publisher (Nhà xuất bản Dân Trí) - 978-604-331-965-1
 • Tuần hoàn tái sử dụng nước thải sau xử lý trong công nghiệp - Tiềm năng và thách thức, Đồng tác giả, Tạp chí Môi trường - 2615-9597
 • Membrane Fouling Prediction for Wastewater Treatment in Membrane Bioreactor System by Using ANN Modeling, Tác giả liên hệ, Membrane Science International, Rasayely Publisher - 2805-3125
 • Effect of Organic Loading Rates on Performance of Treating Dairy Wastewater in a Lab-Scale Sequencing Batch Reactor, Tác giả liên hệ, International Journal of Engineering and Technology Innovation, Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation - 2223-5329
 • Evaluation of water reuse in industrial and service facilities in Da  Nang, Viet Nam - possibilities and bottlenecks, Tác giả liên hệ, Vietnam Journal of Science and Technology, Publishing House of Natural Science and Technology, VAST - 2525-2518
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phân hủy nhiệt đến khả năng giải phóng chất hữu cơ, nitơ và phốtpho từ bùn hoạt tính thải bỏ, Đồng tác giả, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - 0866-7896
 • Performances of cofee husk biochar addition in a lab scale SBR  system for treating low carbon/nitrogen ratio wastewater, Tác giả liên hệ, Biomass Conversion and Biorefinery, Springer - 2190-6815
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp SBR-MBR ứng dụng xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ chung cư cao tầng, Đồng tác giả, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - 0866-7896
 • Insights into adsorption of ammonium by biochar derived from low temperature pyrolysis of coffee husk, Tác giả liên hệ, Biomass Conversion and Biorefinery, Springer Nature - 2190-6815
 • A study on combination of biochar and activated sludge for removing ammonium from low C/N ratio wastewater, Tác giả liên hệ, Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology - 2525-2518
 • Trends in Biological Nutrient Removal for the Treatment of Low Strength Organic Wastewaters, Đồng tác giả, Current Pollution Reports, Springer Nature Switzerland AG - 2198-6592
 • Membrane distillation regeneration of liquid desiccant solution for air-conditioning: Insights into polarisation effects and mass transfer, Đồng tác giả, Environmental Technology & Innovation, Published by Elsevier B.V. - ISSN: 2352-1864
 • FEASIBILITY OF MEMBRANE PROCESSES FOR REGENERATION OF LIQUID DESICCANT SOLUTIONS USED IN AIR-CONDITIONING SYSTEMS, Đồng tác giả, Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường”, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ - 978-604-913-958-1
 • Profitable sludge management via novel combined ozone disperser pretreatment coupled with membrane bioreactor for treating confectionary wastewater, Đồng tác giả, Journal of Cleaner Production, ScienceDirect, Elsevier Ltd. - 0959-6526
 • Advances in Membrane Materials and Processes for Desalination of Brackish Water, Tác giả liên hệ, Current Pollution Reports, Springer Nature Switzerland AG. - 2198-6592
 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây