Khoa KH&CN Môi Trường

Họ tên ThS. Nguyễn Thúy Nga ThS. Nguyễn Thúy Nga
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email nga.nguyenthuy@hust.edu.vn

Họ tên ThS. Phạm Thu Phương ThS. Phạm Thu Phương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email phuong.phamthu@hustedu.vn

Họ tên ThS. Tôn Thu Giang ThS. Tôn Thu Giang
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email giang.tonthu@hust.edu.vn

Họ tên TS. Trần Lệ Minh TS. Trần Lệ Minh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email minh.tranle@hust.edu.vn

Họ tên ThS. Trần Ngọc Tân ThS. Trần Ngọc Tân
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email tan.tranngoc@hust.edu.vn

Họ tên TS. Trần Phương Hà TS. Trần Phương Hà
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email ha.tranphuong@hust.edu.vn

Họ tên PGS.TS. Lý Bích Thủy PGS.TS. Lý Bích Thủy
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email thuy.lybich@hust.edu.vn

Họ tên PSG.TS. Văn Diệu Anh PSG.TS. Văn Diệu Anh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email anh.dieuvan@hust.edu.vn

Họ tên TS. Võ Thị Lệ Hà TS. Võ Thị Lệ Hà
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa KH&CN Môi Trường
Địa chỉ email ha.vothile@hust.edu.vn

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây