Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Trần Thanh Chi

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

Thuộc đơn vị: Khoa KH&CN Môi Trường

Địa chỉ email: chi.tranthanh@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2010: Tiến sĩ, Đại học CN Compiegne – France, Công nghệ môi trường
 • 2006: Thạc sĩ, Đại học CN Compiegne – France, Công nghệ môi trường
 • 2003: Đại học, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường

Quá trình công tác

 • 2004 – 2023: Tập sự giảng dạy, Bm Quản lý môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Bm Quản lý môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội)
 • 2023 – nay: Tập sự giảng dạy, Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Hóa và Khoa học sự sống - Đại học Bách Khoa Hà nội

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ trì

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi trường (EPI) và áp dụng thí điểm tại một số địa phương ở Việt Nam - Mã số: T2020-PC-033, 07/2020 - 07/2021, Đề tài Cơ sở phân cấp
 • Nghiên cứu mô phỏng quá trình phân huỷ sinh học chất ô nhiễm dạng hydrocacbon dầu mỏ trong đất - Mã số: T2018-PC-079, 03/2019 - 02/2020, Đề tài Cơ sở phân cấp
 • Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân huỷ sinh học của hexadecane- chất ô nhiễm dạng hydrocacbon dầu mỏ trong đất - Mã số: T2016-PC-140, 08/2016 - 08/2017, Đề tài Cơ sở phân cấp

Tham gia

 • Nghiên cứu phát triển hệ thống kỹ thuật số hỗ trợ hoạch định và thực thi chiến lược thực hành kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp của Việt Nam - Mã số: B2022-BKA-21, 01/2022 - 01/2024, Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT
 • GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in asia (GREENUS) - Mã số: 618173-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 02/2021 - 02/2024, Đề tài, dự án Hợp tác quốc tếErasmus+ CBHE
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Mã số: B2020-BKA-04-MT, 03/2020 - 03/2022, Đề tài, dự án cấp Bộ, và tương đươngNhiệm vụ Bảo vệ Môi trường
 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ lấy mẫu thụ động (chemcatcher) cho quan trắc một số kim loại trong nước mặt - Mã số: T2017-PC-013, 11/2017 - 11/2018, Đề tài Cơ sở phân cấp
 • Xây dựng mô hình cân đối chất thải liên ngành cho Việt Nam - Mã số: B2017 – BKA – 42, 01/2017 - 01/2019, Đề tài, dự án cấp Bộ, và tương đương

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 • Study on Decision Support Tool Towards Circular Economy Practice - A Case Study for Electronics Companies          Đồng tác giả JST: Eng. & Tech. for Sustainable Dev - ISSN 2734-9381
 • Nghiên cứu hiện trạng và lập kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tác giả liên hệ, Tạp chí khí tượng thủy văn - 2525 - 2208
 • Developing a provincial environmental performance index for the environmental health of Vietnam, Đồng tác giả, Environment, Development and Sustainability, Springer Netherlands - 1387-585X
 • RELATIONSHIPS OF TEMPERATURE AND HUMIDITY TO THE BIODEGRADATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN SOILS, Tác giả liên hệ        , Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Journal of Science and Technology - 2525-2518
 • Design an Experiment usinh pasive sampling technique for monitoring heavy metals: A case study in Như River, Vietnam, Đồng tác giả, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật - 2354-1083

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây