Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa KH&CN Môi Trường

Địa chỉ email: phuong.nguyenthilan@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2017: Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Viet Nam, Kỹ thuật Môi trường
 • 1999: Thạc sĩ, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường
 • 1995: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường

Quá trình công tác

 • 1995 1996: Thư ký dự án, BQL dự án phát triểnn cấp thoát nước và vệ sinh-bộ xây dựng - BQL dự án phát triểnn cấp thoát nước và vệ sinh-bộ xây dựng - BQL dự án phát triểnn cấp thoát nước và vệ sinh-bộ xây dựng 
 • 1997 2000: Cán bộ NC, Viện khoa học  và CN MT-ĐHBKHN - Viện khoa học  và CN MT-ĐHBKHN - Viện khoa học và CN MT-ĐHBKHN         
 • 2000 2023: Giảng viên, Viện khoa học  và CN MT-ĐHBKHN - Viện khoa học  và CN MT-ĐHBKHN - Viện khoa học  và CN MT-ĐHBKHN
 • 2023 nay: Giảng viên, Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Hóa và Khoa học sự sống - Đại học Bách Khoa Hà nội

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ trì

Tham gia

 • Decentralised water resource circulation as a sustainable solution for plantation - Mã số: F9002550402139,     Đề tài, dự án Hợp tác quốc tế Support to the global project entitled ‘Building Capacity for enhancing bioenergy sustainability through the use of GBEP indicators’ - Mã số: FAO Budget Code: TF.NRCDD. TFDE110016295.5575.
 • CATALYST: Transforming resilience across water and food systems - Mã số: JA2300RD15, Đề tài, dự án Hợp tác quốc tếGlobal Challenges Research Fund.
 • Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm/chất thải từ nông nghiệp làm vật liệu xử lý kim loại nặng trong nước - Mã số: B2016-BKA-29, Đề tài, dự án cấp Bộ, và tương đương

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 • Tuần hoàn tái sử dụng nước thải sau xử lý trong công nghiệp - Tiềm năng và thách thức, Tạp chí Môi trường - 2615-9597
 • Evaluation of water reuse in industrial and service facilities in Da  Nang, Viet Nam - possibilities and bottlenecks  Tác giả chính Vietnam Journal of Science and Technology, Publishing House of Natural Science and Technology, VAST - 2525-2518
 • The Kinetic Degradation of the reactive dye Red 198 and Yellow 145 by the Electrochemical using Ferrosilic Electrodes,mInternational Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology (IJISSET) - 2455-4863

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây