Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa KH&CN Môi Trường

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2007: Tiến sĩ, Đại học Kyoto – Japan, Quản lý Môi trường và Đô thị
 • 2004: Thạc sĩ, 2004-08-01 – Thailand, Công nghệ và Quản lý Môi trường
 • 2002: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam, Công nghệ môi trường

Quá trình công tác

 • 2023 - nay: Giảng viên, Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Hóa và Khoa học sự sống - Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2002 - 2023: Giảng viên: Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội)

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ trì

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số OD20 của cơ chất và hoạt độ vi khuẩn mê tan SMA đến quá trình phân huỷ yếm khí ở nồng độ chất rắn cao trong xử lý chất thải. - Mã số: T2020-PC-032, Đề tài Cơ sở phân cấp.
 • Nghiên cứu xác định tiềm năng mê tan sinh hoá BMP của bã thải sắn từ hoạt động chế biến tinh bột sắn tại làng nghề Dương Liễu, Hà Nội - Mã số: T2018-PC-078, Đề tài Cơ sở phân cấp.

Tham gia

 • GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in asia (GREENUS) - Mã số: 618173-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, Đề tài, dự án Hợp tác quốc tếErasmus+ CBHE.
 • Nghiên cứu công nghệ xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững có chứa nguyên tố Flo (FPOPs) trong nước thải sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác - Mã số: ĐTĐL.CN-67/19, Đề  tài KHCN, dự án, cấp Nhà nướcChương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.
 • Hoàn thiện công nghệ và hệ thống tích hợp hóa lý – sinh học –sinh thái để xử lý nước rỉ rác đáp ứng quy định xả thải - Mã số: KC08.DA02/16-20, Đề  tài KHCN, dự án, cấp Nhà nướcKC08/11-20.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 • Challenges to Accurate Estimation of Methane Emission from Septic Tanks with Long Emptying Intervals, Environmental Science & Technology, American Chemical Society - 0013-936X.
 • Bio-Methane Potential (BMP) of Cassava Pulp Waste and Effect of Alkaline Pre-Treatment, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development - 2734-9381.
 • Co-Digestion of pig manure and household organic waste in domestic biogas digester, Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học (Journal of Analytical Sciences) - 0868-3224.
 • Greenhouse Gas Emissions from Blackwater Septic Systems, Environmental Science & Technology - ACS Publications, American Chemical Society (United States) - 0013-936X.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây