Trung tâm Kỹ thuật

Họ tên CN. Nguyễn Ngọc Viễn CN. Nguyễn Ngọc Viễn
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email vien.nguyenngoc@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 38682470
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên ThS. Phạm Thị Quỳnh ThS. Phạm Thị Quỳnh
Chức vụ Cán bộ Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email quynh.phamthi@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2453
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vi sinh vật

Họ tên ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email duc.nguyenthihoai@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0118
Nhóm chuyên môn Công nghệ Thực phẩm

Họ tên ThS. Nguyễn Tuấn Linh ThS. Nguyễn Tuấn Linh
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email linh.nguyentuan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 2458
Nhóm chuyên môn Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Họ tên ThS. Nguyễn Thị Lan Anh ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email anh.nguyenthilan@hust.edu.vn
Điện thoại +84-24 3868 0120
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Họ tên ThS. Nguyễn Tiến Huy ThS. Nguyễn Tiến Huy
Chức vụ Cán bộ Kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Điện thoại 0989098182
Nhóm chuyên môn Quản lý Chất lượng

Họ tên ThS. Mai Văn Võ ThS. Mai Văn Võ
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email vo.maivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vật liệu Silicat

Họ tên ThS. Nguyễn Tuấn Anh ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email anh.nguyentuan2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Họ tên Nguyễn Thế Dương Nguyễn Thế Dương
Chức vụ Cán bộ kỹ thuật
Thuộc đơn vị Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ email duong.nguyenthe@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn Công nghệ Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây