Thông tin nhân sự

Họ tên: GVC. TS. Nguyễn Đức Trung

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm kỹ thuật

Thuộc đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật

Điện thoại cơ quan: +84-24 3868 2458

Địa chỉ email: trung.nguyenduc@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2013 Tiến sĩ – Tự động hoá quá trình CN Đại học Bách Khoa Toulouse, CH Pháp
2008 Thạc sĩ KH – Kỹ thuật Tự động hoá Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2006 Kỹ sư – Tự động hoá XNCN Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Vị trí Đơn vị
2023 – nay Giảng viên chính Khoa KTTP, Phó Giám đốc TT Kỹ thuật – Trường Hóa & KHSS Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2018-2023 Giảng viên chính, Phó chủ nhiệm Bộ môn QTTB CNSH CNTP, Phó ban QLSV Viện CNSH & CNTP Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2015-2017 Giảng viên, Phó chủ nhiệm Bộ môn QTTB CNSH CNTP, Trưởng ban QLSV Viện CNSH & CNTP Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2013-2015 Giảng viên, Trưởng ban QLSV Viện CNSH & CNTP Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2010-2013 Nghiên cứu sinh Đại học Bách Khoa Toulouse, CH Pháp
2006-2009 Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
BF3534E Kỹ thuật đo lường và lý thuyết ĐKTĐ trong CNTP CTTT – Kỹ thuật Thực phẩm
BF3534E Kỹ thuật đo lường và lý thuyết ĐKTĐ trong CNTP Kỹ thuật Thực phẩm
BF5534 Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ Kỹ thuật Thực phẩm
BF5582 Đồ án Tốt nghiệp Kỹ thuật Thực phẩm
BF4532 Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm Kỹ thuật Thực phẩm
BF5543 Ứng dụng tin học trong thiết kế máy và thiết bị thực phẩm Kỹ thuật Thực phẩm
BF4415 TN chuyên ngành QTTB Kỹ thuật Thực phẩm
BF3536,
BF4535 và
BF5531
Đồ án I – Quá trình và thiết bị CNTP, Đồ án CN  I và Đồ án CN II Quá trình và thiết bị Kỹ thuật Thực phẩm
BF3714 Đồ án I QT và TB CNSH Kỹ thuật Sinh học
BF6802 Seminar 1 Cao học CNTP
BF6803 Seminar 2 Cao học CNTP
BF6805 Mô hình quá trình công nghệ Cao học CNTP

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Đánh giá hiệu suất, phân tích nâng cấp cho các thiết bị sấy; thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tiên tiến và các hệ thống sấy dạng lai ghép, dạng tổ hợp đa thiết bị
 • Mô hình hoá và tối ưu hoá các quá trình công nghệ
 • Ảnh hưởng của các tác nhân vật lý (điện- từ trường, UV, …) đến quá trình chế biến
 • Hệ thống điều khiển quá trình tiên tiến và các tích hợp hệ thống chuẩn đoán – phát hiện lỗi trong công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm
 • Thiết kế vệ sinh an toàn thực phẩm cho hệ thống và thiết bị chế biến
 • Các hệ thống thông minh (thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, …) trong công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài Tỉnh Hưng Yên Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ; thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên Chủ nhiệm 2017-2018
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu phương pháp sấy màng gấc nguyên chất từ màng gấc nhằm giảm thiểu sự tổn thất β-Caroten và Licopen Chủ nhiệm 2016
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu công nghệ sấy quả vải và nhãn ở nhiệt độ thấp kết hợp với vi sóng và chân không Chủ nhiệm 2014
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm LabVIEW để xây dựng các hệ thống điều khiển, giám sát hệ thống các nhà máy thực phẩm qui mô vừa và nhỏ Chủ nhiệm 2009
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tách chiết cận siêu tới hạn để thu hồi dầu gấc và carotenoid từ khô bã gấc Tham gia 2022-2024
Đề  tài KHCN, Dự án, cấp Nhà nước Dự án Áp dụng sáng chế 7430 để xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thải quy mô cấp huyện (CT hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ) Tham gia 2018-2021
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT Hoàn thiện quy trình sản xuất kit thử nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamate trong nông sản Tham gia 2014-2017
Đề  tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Đề tài Nghị định thư Việt Nam – Rumani, Bộ Khoa học và Công nghệ) Tham gia 2014-2017
Đề  tài KHCN cấp Nhà nước Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sấy sử dụng kết hợp bơm nhiệt và công nghệ vi sóng để sấy một số loại nông sản, thực phẩm và dược liệu (Đề tài cấp nhà nước, Mã số: KC.05.23/11-15), Bộ Khoa học và Công nghệ Tham gia 2013-2016

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
 • Nguyễn Đức Trung (chủ biên), Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy, Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, ISBN: 978-604-950-474-7, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2023
 • Nguyễn Đức Trung (chủ biên), Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy, Cơ sở đo lường và lý thuyết điều khiển tự động quá trình công nghệ, ISBN: 978-604-95-0452-5, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2018
 • Nguyễn Đức Trung (chủ biên), Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Ngọc Hoàng, Ứng dụng Tin học trong tính toán thiết kế quá trình thiết bị thực phẩm, ISBN: 978-604-9902-70-3, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2019
 • Nguyễn Minh Hệ (chủ biên), Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Điều khiển tự động các quá trình công nghệ sinh học – thực phẩm, ISBN: 978-604-950-110-4, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2017
 • Nguyễn Minh Hệ (chủ biên), Nguyễn Đức Trung, Phan Minh Thụy, Cơ cấu chấp hành tự động thủy - khí, ISBN: 978-604-950-184-5, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2023
 • Tôn Thất Minh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hoàng, Phạm Anh Tuấn, Lê Ngọc Cương, Nguyễn Tiến Thành, Phạm Thanh Hương, Nguyễn Đức Trung, Các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - công nghệ sinh học Tập III, ISBN: 978-604-471-205-5, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2023
Sở hữu trí tuệ
 • Tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản vỏ quế, Số quyết định: Số: 220/QĐ-TCLN-KH&HTQT (tháng 08/2022 – Bộ NN&PTNT)
Bài báo khoa học
 • Nguyen Tan Thanh, Nguyen Thi Huyen,Tran Thi Le,  Nguyễn Đức Trung  “Optimization of extraction process of total phenolic content and antioxidant activity of Solanum Hainanens Hance leaves at Vietnam”; Journal of Analytical Sciences (2022)
 • Phan Minh Thụy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Tuấn Linh “Ứng dụng phương pháp biến đổi quang học trong thiết kế vật liệu truyền nhiệt âm” Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (2021)
 • Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đức Trung ” Modeling and simulate alcohol fermentation process by simulink” Tạp chí khoa học công nghệ (2021)
 • Nguyễn Đức Trung*, Phạm Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Hoàng, Đặng Minh Hiếu, Nguyễn Năng Chất, Dương Quang Hà. ”The application of computer vision for the estimation of shrinkage and deformation of thin mango slices during air drying process”; ASEAN Engineering Journal; Vol. 11, 45-55 (2021)
 • Trần Văn Tài, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đức Trung*. “Modeling and simulate alcohol fermentation process by simulink“. Tạp chí khoa học và công nghệ; Vol. 57, 138-142 (2021) ISSN: 1859-3585
 • Nguyễn Tân Thành, Trần Thế Tài, Nguyễn Đức Trung, Phan Xuân Diện, Trương Chiến Thắng, Trần Thị Anh Thơ. “Tối ưu hóa điều kiện trích ly hàm lượng tổng Phenolic và Flavonoid từ cây giảo c lam (Gynostemma Pentaphyllum) “, Tạp chí Y học Việt Nam,  2020, Vol 495 , pp 538-544, ISSN 1859-1868
 • Nguyễn Đức Trung, Cao Xuân Bắc, Lại Quang Linh, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Đức Nam, Lê Tiến Dương, Dương Quang Hà. “Vật liệu truyền nhiệt âm: Lý thuyết và ứng dụng” ,Tạp chí Khoa học và Công nghệ,  2020,Vol (56), pp 96-101, ISSN 1859-3585
 • Dương Chính Cương*, Nguyễn Đức Trung. “MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRÊN SIMSCAPE CỦA MATLAB & SIMULINK”. Vol2, 2019, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ – Đại học THái Nguyên, ISSN: 1895-2171
 • Nguyễn Đức Trung, Phạm Thanh Hương*. “Ảnh hưởng của thông số công nghệ tới độ co ngót và biến dạng của xoài thái lát trong quá trình sấy đối lưu”. Vol133, 2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường  Đại học Kỹ thuật, ISSN: 2354 – 1083
 • Nguyễn Đức Trung* và Nguyễn Minh Hệ, Phạm Thế Văn, Vũ Huy Khuê. “Mô hình hồi qui tỷ suất thoát ẩm của sấy vi sóng”.   vol. 132, 2019,  Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN: 0868-3336
 • Nguyễn Đức Trung và Phan Minh Thụy*, “Nghiên cứu biến thiên tỷ suất ẩm trong quá trình sấy vi sóng thịt quả bơ”. Vol137, 2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường  Đại học Kỹ thuật, ISSN: 2354 – 1083
 • Phan Đình Hiếu*, Nguyễn Đức Trung. “Thiết kế bộ điều khiển quan sát trượt Super – Twist cho máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu”.            vol. 38, 2017, pp 254 – 258, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ISSN: 1859-3585
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Đức Nam, Vũ Huy Khuê. “Nhận dạng quá trình sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng nhằm đề xuất phương án tối ưu năng lượng quá trình”      vol. 38, 2017, pp 126 – 129, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ISSN: 1859-3585
 • Nguyễn Đức Trung*, Phan Đình Hiếu. “Nhận dạng tham số bơm ly tâm phục vụ nghiên cứu hệ thống phức hợp có sự biến đổi năng lượng điện – cơ – thủy lực trong các quá trình công nghệ hóa – thực phẩm”.           vol. 37, 2016,  pp 47 – 51, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ISSN: 1859-3585
 • Vũ Huy Khuê*, Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Đức Nam, Phạm Văn Tùy, Nguyễn Thị Hoa. “Nhận dạng quá trình sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng nhằm đề xuất phương án tối ưu năng lượng quá trình”        vol. 132, 2016,  pp 10 -14, Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN: 0868-3336
 • Nguyễn Đức Trung*, Phan Đình Hiếu. “Mô phỏng hệ thống thủy lực có hai bơm song song với Bond graph bằng 20-Sim và đánh giá một số chế độ đặc biệt trong quá trình vận hành công nghệ” vol. 40, 2017, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ISSN: 1859-3585
 • Nguyễn Đức Trung* , Nguyễn Ngọc Hoàng. “Mô hình hóa và tối ưu năng lượng cho hoạt động của hệ thống điều khiển quá trình công nghệ có nhiều bơm hoạt động song song”, vol. 46, 2017, pp 68 – 75, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh
 • Nguyen Duc Trung*, Nguyen Ngoc Hoang, Dang Minh Hieu. “Pulsed electric fields for pasteurisation of fresh sugarcane juice” vol. 8, 2018, pp 27 – 35, ASEAN Engineering Journal
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Hoàng Hải Hà. “Ảnh hưởng của chế độ công nghệ sấy vi sóng tới sự biến đổi của β-carotene và lycopene trong màng gấc”.           vol. 117, 2017,  pp 104 – 108, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường  Đại học Kỹ thuật, ISSN: 0868-3980
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Đức Nam, Vũ Huy Khuê. “Ước lượng độ ẩm vật liệu dựa trên thông số tác nhân sấy ứng dụng cho hệ thống điều khiển suy diễn quá trình sấy bơm nhiệt lai ghép vi sóng”, vol. 42, 2017, pp 87 – 91, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
 • Nguyễn Đức Trung, Vũ Thu Trang, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Mai, Lê Tiến Thao, Lâm Xuân Thanh, 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của trường xung điện tới khả năng sống sót của vi khuẩn trong sữa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(5C), 74-78.
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy, Hoàng Hải Hà. “Nghiên cứu quá trình tách ẩm và phát triển thiết kế thiết bị sấy vi sóng phục vụ chế biến bột gấc”. pp 103 – 110, Kỷ yếu Hội nghị “Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất”, ISBN: 978-604-95-0038-1
 • Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hệ và cộng sự, Supercritical carbon dioxide extraction likely subtitutes for traditional production of Gac oil, Hội nghị Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, 2015
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ và cộng sự, Application of MicroWave Drying for animal feed processing from the by-products of beer and alcohol factories, Hội nghị Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, 2015
 • Chu kỳ Sơn, Từ Việt Phú, Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Huy Khuê và các cộng sự, Nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo quản và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của quả vải, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 46 (2015)
 • Đặng Minh Hiếu, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang, Phan Minh Thụy  “Renewable energy and power dispatching in agricultural applications: a rebalance of energy approaching opportunity in agricultural production”; The International Conference on Contemporary Issues in Sustainable Development (CISD2021)
 • Nguyen Ba Chien, Jong-Taek-Oh, Nguyễn Đức Trung, Hideyo Asano, Yasushi Tomiyama. “Numerical simulation of Plate heat exchanger”.            pp 60 – 61, Procedding of 20th Conference of the Korean Society of Mechanical  Engineering, 2018
 • Nguyễn Đức Trung* và cộng sự. “Mô hình hồi qui tỷ suất thoát ẩm của sấy vi sóng”.         pp 68 – 75, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 52 (2018)
 • Vũ Huy Khuê*, Phạm Văn Tùy, Lưu Hoàng Hải, Nguyễn Đức Trung*. “Ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng để sấy nông sản, dược liệu”, pp 173 – 179, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 51 (2017)
 • Le Ngoc Cuong, Jong-Taek-Oh, Nguyen Duc Trung. “Theoretical Analysis Comparison of Thermodynamic Law in COS Ejector Cycle and Standard Ejector Cycle”, pp 259 – 260, Procedding of 19th Conference of the Korean Society of Mechanical  Engineering, 2017
 • Vu Minh Trang*, Nguyen Minh He, Nguyen Duc Trung, Nguyen Ngoc Hoang. “Study on equipment of microwave – assited water distillation essential oil from cinnamon (cinnamomum cassia blume)”.          pp 214–220, Proceeding conference of “Innovation of  Food Engineering and Bioengineering: From research to industry”, ISBN: 978-604-95-0038-1
 

 


Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây