Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Anh Vũ

Chức vụ: Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật

Chức danh kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn Trường Hóa và Khoa học Sự sống

Thuộc đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật

Địa chỉ email: vu.nguyenanh@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Công nghệ Hóa dầu và Khí

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2011 Tiến sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2003 Thạc sĩ khoa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2001 Kỹ sư CN Hữu Cơ – Hóa Dầu Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nhiệm vụ Đơn vị
2003-nay Giảng viên, Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.
2018-2023 Giám Đốc trung tâm Công nghệ Lọc Hóa dầu Viện KTHH, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
2013-2018 PGĐ PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu Đại học Bách Khoa Hà Nội

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3452 Mô phỏng trong Công nghệ Hóa học Kỹ thuật Hóa học
CH5207 Đường ống bể chứa và thiết bị phụ trợ Kỹ thuật Hóa học
CH5210 Mô phỏng Nhà máy lọc dầu Kỹ thuật Hóa học
CH7200 Các pương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Thạc sỹ KTHH

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Mô phỏng, tối ưu hóa công nghệ.
  • Thiết kế, tối ưu hóa hệ thống đường ống, bể chứa công nghệ.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt. Chủ nhiệm 2021-2023

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sở hữu trí tuệ
  • Quy trình chế tạo vật liệu compozit polycarbonat dẫn nhiệt; Mã đơn: 1-2023-05071
Bài báo khoa học
  1. Optimization of Esterification of Fatty Acid Rubber Seed Oil for Methyl Ester Synthesis in a Plug Flow Reactor. Tho Dinh Son Van, Nghia Phan Trung, Vu Nguyen Anh, Huong Nguyen Lan, Anh To Kim. International Journal of Green Energy Volume 13Issue 7, 2016 pages 720-729
  2. Mechanistic insights into the catalytic elimination of tar and the Promotional effect of Boron on it: First principles study using Toluene as a model compound; Quang Thang Trinh,   Anh Vu Nguyen,   Dang Chinh Huynh,  Thanh Huyen Pham and   Samir Hemant Mushrif;  Catalysis Science & Technology, 2016, 6, 5871 – 5883
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất xúc tiến (M = Mn, Ce, Zr, và Cr) đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/0.05M-SBA-15 trong  phản ứng tổng hợp Fischer-Tropch. Đỗ Xuân Đồng, Dương Tuấn Quang, Trần Quang Vinh, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Quang Hiếu, Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Trọng Hà, Lê Thị Hoài Nam, Tạp chí Hóa học, T.54, 2016 (đã chấp nhận đăng).
  4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Ce/Si đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/xCe-SBA-15 trong  phản ứng tổng hợp Fischer-Tropch, Đỗ Xuân Đồng, Trần Quang Vinh, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Nhiệm, Lê Văn Tiến, Lê Thị Hoài Nam, Tạp chí Hóa học ứng dụng, T.03, 2016 (đã chấp nhận đăng)
  5. Cao Thành Công, Mai Thế Thống, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Đức Quảng. Nghiên cứu Xử lý và Thu hồi Bis-Phenol A từ đĩa quang thải. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số. 2(34)/2016, trang: 43-45.
  6. Effect of synthetic condition on the structure of mesoporous Mg-Al-Co hydrotalcite. Hong Khanh Nguyen Dieu, Hung Văn Nguyen, Vu Anh Nguyen. Journal of Molecular Structure. 1171(2018) 25-32.
 

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây