Khoa Hóa học

Họ tên TS. Lê Văn Dương TS. Lê Văn Dương
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email duong.levan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Hữu cơ

Họ tên TS. Lê Huyền Trâm TS. Lê Huyền Trâm
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email tram.lehuyen@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa Hữu cơ

Họ tên TS. Nguyễn Thị Lan TS. Nguyễn Thị Lan
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email lan.nguyenthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên TS. Trần Thị Luyến TS. Trần Thị Luyến
Chức vụ Giảng viên cơ hữu
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email luyen.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên TS. Trần Thị Thu Huyền TS. Trần Thị Thu Huyền
Chức vụ Giảng viên cơ hữu
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email huyen.tranthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên TS. Nguyễn Ngọc Thịnh TS. Nguyễn Ngọc Thịnh
Chức vụ Giảng viên
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email thinh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Họ tên PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng
Chức vụ Giảng viên Cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email hoang.tranvinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến

Họ tên PGS.TS. Nguyễn Thu Hà PGS.TS. Nguyễn Thu Hà
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email ha.nguyenthu5@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Họ tên TS. Nguyễn Đức Trung TS. Nguyễn Đức Trung
Chức vụ Lecturer
Thuộc đơn vị Khoa Hóa học
Địa chỉ email trung.nguyenduc1@hust.edu.vn

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây