Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ: Trưởng Khoa Hóa học

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: truong.nguyenxuan@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Phân tích

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2008 Tiến sĩ Hóa học Đại học Kỹ thuật Graz, CH Áo
2002 Thạc sĩ Hóa Phân tích Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Việt Nam
1998 Cử nhân Hóa Phân tích Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh Đơn vị
2023-nay Trưởng khoa Khoa Hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2019-2023 Trưởng Bộ môn Hóa Phân tích, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2012-2014 Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2008-2011 Nghiên cứu sinh Đại học Kỹ thuật Graz, CH Áo
2003 - nay Giảng viên Hóa Phân tích, Khoa Hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3331; CH3330; CH3316 Hóa phân tích Hóa học; KT Hóa học; KT Sinh học-Thực phẩm; KT Môi trường
CH3322; CH3323 Phân tích công cụ Hóa học; Kỹ thuật Hóa học
CH4876 Các phương pháp phân tích quang phổ Hóa học
CH4883 Kỹ thuật xử lý mẫu trong hóa phân tích Hóa học
CH4901; CH4903 ĐATN cử nhân; ĐA nghiên cứu cử nhân Hóa học; Tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ
CH6705 Các phương pháp phân tích quang phổ nâng cao Thạc sĩ Hóa học
CH6401 Phức chất trong Hoá phân tích Thạc sĩ Hóa học
LV6001 Luận văn Thạc sỹ Thạc sĩ Hóa học
CH7054 Kỹ thuật phân tích dòng chảy-phân tích vi lưu và ứng dụng Tiến sĩ Hóa học
CH7902 Luận án Tiến sĩ Tiến sĩ Hóa học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế tạo đầu dò quang học ứng dụng trong phân tích y-sinh, kiểm nghiệm dược,cho thiết bị phân tích nhanh tại hiện trường
 • Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) bằng kỹ thuật sắc ký khí-khối phổ GC-MS
 • Hóa học xanh: tổng hợp, đặc trưng thành phần-cấu trúc, đánh giá tính chất hấp phụ-xúc tác quang của vật liệu tiên tiến nền g-C3N4 và đế gốm/thủy tinh ứng dụng để hấp phụ/xử lý kim loại nặng và các chất ô nhiễm hữu cơ

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư (Việt nam- CH Áo) Nghiên cứu chế tạo đầu dò huỳnh quang phát hiện một số phân tử sinh học dùng cho nghiên cứu y sinh Chủ nhiệm 2014-2016
Đề tài Bộ GDĐT Nghiên cứu chế tạo bộ KIT thử xác định ATP ứng dụng trong kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Chủ nhiệm 2019-2020
Nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư (Việt nam- Hungary) Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp quang xúc tác g-C3N4 trên đế gốm/thủy tinh xốp trong suốt nhằm tăng cường tính năng phân hủy chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), xử lý vi sinh và lọc bụi mịn sử dụng trong các thiết bị làm sạch không khí Chủ nhiệm 2022-2025

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
 • Không
Sở hữu trí tuệ
 • Không
Bài báo khoa học (5 năm)
 • Truong Nguyen Xuan; Dien Nguyen Thi; Quang Tran Thuong; Tue Nguyen Ngoc; Khanh Dang Quoc; Zsombor Molnár; Shoaib Mukhtar; Erzsébet Szabó-Bárdos; Ottó Horváth. Effect of Copper-Modification of g-C3N4 on the Visible-Light-Driven Photocatalytic Oxidation of Nitrophenols”, Molecules 2023. DOI: 10.3390/molecules28237810
 • Truong Nguyen Xuan; Dien Nguyen Thi; Tue Nguyen Ngoc; Khanh Dang Quoc; Miklós Németh; Shoaib Mukhtar; Ottó Horváth, Effect of Ruthenium Modification of g-C3N4 in the Visible-Light-Driven Photocatalytic Reduction of Cr(VI)”, Catalysts 2023. DOI: 10.3390/catal13060964
 • Nguyen Xuan Truong, Nguyen Thi Lien, Le Tuan Linh, Tran Phuong Anh, Nguyen Duc Trung, Tran Thuong Quang, Ta Thi Thao, “A POTENTIAL Eu-MOF LUMINESCENT PROBE FOR ATP MONITORING”, Analytica Vietnam Conference 2023.
 • Ngoc‑Tue Nguyen, Duc‑Trung Nguyen, Thuong‑Quang Tran, Xuan‑Truong Nguyen, Van‑Tien Pham, “Assessing the change of water quality and quantity in the upper basinof Thac Ba reservoir under the impacts of future land‑use scenarios”, 2023. https://doi.org/10.1007/s40808-023-01732-3
 • Nguyen Van Hoang, Nguyen Thi Xuan Quynh, Trung-Dung Dang, Truong Nguyen Xuan, Vu Ngoc Toan, Duong Duc La, “Green Synthesis of Fe/Graphene Nanocomposite Using Cleistocalyx operculatus Leaf Extract as a Reducing Agent: Removal of Pollutants (RhB Dye and Cr6+ Ions) in Aqueous Media”, 2022. DOI: 10.1002/slct.202203499
 • Thuong‑Quang Tran, Hong‑Minh Tran, Xuan‑Truong Nguyen, Duc‑Trung Nguyen, Phuong‑Ly Thi Giang, Ngoc‑Tue Nguyen “Fabrication of Copper-Terephthalate Frameworks and N-Doped Carbon Dots Composite for Boosting Photocatalytic Performance”, Topics in Catalysis 2022, DOI: 10.1007/s11244-022-01732-0
 • Van Tan Tran, Thi Ha Tran, Minh Phuong Le, Nguyen Hai Pham, Viet Tuyen Nguyen, Danh Bich Do, Xuan Truong Nguyen, Bui Nguyen Quoc Trinh, Thi Thanh Van Nguyen, Van Thanh Pham, Manh Quynh Luu, An Bang Ngac, Highly efficient photo-induced surface enhanced Raman spectroscopy from ZnO/Au nanorods”, Optical Materials 2022. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.113069
 • Thu Quynh Tran, Hong Minh Tran, Xuan Truong Nguyen, Ngoc Tue Nguyen, Duc‑Trung Nguyen, Thi Phuong Ly Giang, Quoc Khanh Dang, Thuong Quang Tran, “Effect of Different Solvents on the Synthesis of Resorcinol–Formaldehyde and g-C3N4 Composite as Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue”, Topics in Catalysis 2022. https://doi.org/10.1007/s11244-022-01707-1
 • Hong Minh Tran, Ngoc Tue Nguyen, Xuan Truong Nguyen, Duc-Trung Nguyen, Thi Phuong Ly Giang & Thuong Quang Tran, “Synthesis and characterization of N-doped graphene oxide quantum dots/Fe-BDC composite for methylene blue decomposition”, Chemical Engineering Communications 2022. https://doi.org/10.1080/00986445.2022.2116322
 • Diep Thi Minh Nguyen, Tuan Anh Vu, Dien Luong Xuan, Truong Xuan Nguyen, “The development of HPLC dual wavelength fluorescence detection method for the simultaneous determination of four fluoroquinolones in human plasma, Vietnam Journal of Science and Technology 2022.  DOI: 10.31276/VJSTE.64(2).16-20
 • Cu Van Thai, Nguyen Tien Dung, Nguyen Van Hai, Vu Thi Ngoc Minh, Truong Nguyen Xuan, Pham Anh Tuan, Pham Van Huan, Hoang Nhu Van, Intense green upconversion emission of rare-earth-doped Sr3(PO4)2/Sr2P2O7 powder: Effect of annealing temperature and temperature-sensor properties”, Optik 2022. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.169446
 • Nguyen Thi Minh Diep, Vu Anh Tuan, Nguyen Xuan Truong, DETERMINATION OF NORFLOXACIN, CIPFLOXACIN, LEVOFLOXACIN AND MOXIFLOXACIN IN URINE BY HPLC WITH A TWO-CHANNEL FLUORESCENCE DETECTOR, Analytica Vietnam Conference 2022.
 • Nguyen Thi Le, Trung-Dung Dang, Khuat Hoang Binh, Tuong Manh Nguyen, Truong Nguyen Xuan, Duong Duc La, Ashok Kumar Nadda, S. Woong Chang, D. Duc Nguyen, “Green synthesis of highly stable zero-valent iron nanoparticles for organic dye treatment using Cleistocalyx operculatus leaf extract”, Sustainable Chemistry and Pharmacy 2022. https://doi.org/10.1016/j.scp.2022.100598
 • Ngoc Tue Nguyen; Xuan Truong Nguyen; Duc-Trung Nguyen; Hong Minh Tran; Thi May Nguyen; Thuong Quang Tran. Effect of Nitrogen-Doped Carbon Dots (NCDs) on the Characteristics of NCD/MIL-53(Fe) Composite and Its Photocatalytic Performance for Methylene Blue Degradation under Visible Light”, Adsorption Science & Technology 2021. DOI: 10.1155/2021/5906248
 • Dien Nguyen Thi; Nhung Nguyen Thi; Anh-Tuan Vu; Thuong Quang Tran; Tue Nguyen Ngoc; Dien Luong Xuan; Thao Ta Thi; Truong Nguyen Xuan. “Pyridinedicarboxylate-Tb(III) Complex-Based Luminescent Probes for ATP Monitoring”, Journal of Analytical Methods in Chemistry 2021. DOI: 10.1155/2021/7030158.
 • Dung Do Thi Thuy, Vu Thi Ngoc Minh, Truong Nguyen Xuan, Pham Van Huan, Vuong-Pham Hung, Duy-Hung Nguyen, Bui Thi Hoan, Tu Le Manh, Hoang Nhu Van, “Dual-mode green emission and temperature sensing properties of rare-earth-element-doped biphasic calcium phosphate composites”, Journal of Alloys and Compounds 2021. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159483
 • Tran Thuong Quang, Nguyen Xuan Truong, Tran Hong Minh, Nguyen Ngoc Tue, Giang Thi Phuong Ly, “Enhanced Photocatalytic Degradation of MB Under Visible Light Using the Modified MIL-53(Fe)”, Topics in Catalysis 2020. https://doi.org/10.1007/s11244-020-01364-2
 • Tran Thi Minh, Tran Thi Ngoan, Nguyen Thi Minh Thuong, Ho Khanh Toan, Nguyen Xuan Truong,Tran Thu Huong, Giang Thi Phuong Ly, Doan Thi Thuy Ai, Nguyen Duc Khanh, “Chemical compositions and bioefficacy against Spodoptera litura of essential oil and ethyl acetate fraction from Myoporum bontioides leaves”, Vietnam J. Chem., 2020, 58(1), 57-62. DOI: 10.1002/vjch.201900086
 • Luong Thi My Hanh, Nguyen Thi Minh Diep, Pham Thi Ngoc Mai, Nguyen Xuan Truong, “High performance liquid chromatography assay for determination of moxifloxacin in human plasma”, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (3), 2019, 336-343. DOI: 10.15625/2525-2518/57/3/13362
 • Anh-Tuan Vu, Truong Nguyen Xuan, Chang-Ha Lee, “Preparation of mesoporous Fe2O3·SiO2 composite from rice husk as an efficient heterogeneous Fenton-like catalyst for degradation of organic dyes”, Journal of Water Process Engineering 2019. DOI: 10.1016/j.jwpe.2019.01.019

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 • HVCH đang hướng dẫn
 
 1. Phạm Hoàng Long. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tính năng xử lý vi sinh của vật liệu quang xúc tác trên cơ sở g-C3N4. Thời gian thực hiện: 2023-2025
 2. Trần Phương Anh. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CDs@g-C3N4 ứng dụng để xử lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Thời gian thực hiện: 2023-2025
 3. Lê Thị Diệu Linh. Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, tính chất hấp phụ và xúc tác quang của vật liệu trên cơ sở g-C3N4/SiO2. Thời gian thực hiện: 2023-2025
 
 • NCS đã hướng dẫn
 
 1. Nguyễn Thị Minh Diệp. Đề tài: Nghiên cứu phân tích một số kháng sinh thuộc nhóm fluoroquinolon trong mẫu huyết tương và nước tiểu. Bảo vệ luận án: ngày 31/3/2023.

THÔNG TIN KHÁC
 • Hướng dẫn SV, HVCH, NCS tham gia các đề tài NCKH theo định hướng của nhóm nghiên cứu (liên hệ qua e-mail hoặc điện thoại)
 • Người học tham gia các đề tài NCKH được hỗ trợ toàn bộ chi phí về hóa chất, vật tư dụng cụ, thiết bị, các phép đo đạc để thực hiện nghiên cứu
 

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây