Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Trần Thị Minh

Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: minh.tranthi@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Hóa hữu cơ

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2010 Tiến sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
2002 Thạc sĩ Hoá học Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
2002 Cử nhân tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN, Việt Nam
1999 Cử nhân Hoá học Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ Nơi làm việc
2003-2022 Giảng viên Bộ môn Hoá hữu cơ, Viện Kỹ thuật hoá học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2005-2009 Nghiên cứu sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
2010 Thực tập sau tiến sĩ Trường ĐH Kỹ thuật Vienna, CH Áo
2022 - nay Giảng viên cao cấp Trường Hoá và KHSS, Đại học Bách khoa Hà Nội.

GIẢNG DẠY

Mã học phần Các môn học tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo
CH3220 Hóa Hữu cơ  Kỹ Thuật Hoá học
CH4829 Phân tích thành phần và cấu trúc các hợp chất Hữu cơ Hóa học
CH6301 Phương pháp phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơ nâng cao Thạc sĩ Hoá học
CH7000 Phương pháp hóa lý hiện đại nghiên cứu các hợp chất Hữu cơ (chuyên sâu Hoá Hữu cơ) Tiến sĩ Hoá học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu chiết tách, cấu trúc và hoạt tính của các hợp chất thiên nhiên, cụ thể:
  • Xác định nguồn thực vật có tiềm năng về hoạt tính và thành phần hoá học lý thú làm đối tượng nghiên cứu.
  • Nghiên cứu các công nghệ chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất thiên nhiên.
  • Nghiên cứu thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Bộ Giáo dục và Đào tạo Nghiên cứu thành phần hoá học và đánh giá hiệu lực kháng nấm bệnh cây trồng của cây Bông ổi (Lantana camara) và cây Gai cua (Argemone mexicana) ở Việt Nam Chủ nhiệm 2024-2025
 
Đề tài cấp Nhà nước-Chương trình 562 Nghiên cứu tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ kháng viêm, chống oxi hóa từ cao chiết giàu polyphenol của ba loài thực vật: Dung lụa (Symplocos sumuntia Buch-Ham ex G.Don.), Lá giang (Aganonerion polymorphum Pierre), Sim (Rhodomytus tomentosa) ở Việt Nam Tham gia 2022-2025
NAFOSTED Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hiệu lực phòng trừ sinh học của một số cây chọn lọc thuộc 3 chi Myoporum, Clerodendrum, và Acrostichum ở vùng ngập mặn Việt Nam Chủ nhiệm 2018-2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo Nghiên cứu quy trình chiết tách các hoạt chất từ cây Giá (Excoecaria agallocha) ở vùng biển Thái Bình, Nam Định, tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm và ung thư. Chủ nhiệm 2014-2016

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sở hữu trí tuệ
 1. Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Lê Thị Thùy, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Lê Văn Dương, Trần Thị Minh, Trần Thu Hà, Trương Thị Tố Chinh, Lê Đức Đạt, Bùi Thị Ngoan, Phạm Toàn Thắng; Các hợp chất dibenzocyclooctadien lignan và phương pháp chiết tách các hợp chất này từ lá cây Na rừng (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith, Schisandraceae), Bằng độc quyền sáng chế số 26647; cấp ngày 07/7/2023.
 2. Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Thị Minh Thu, Đinh Thị Thu Hiền, Trần Thu Hà, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Đỗ Thị Thảo, Phạm Thị Hồng Phượng, Giang Thị Phương Ly, Nguyễn Thị Việt Thanh, Ninh Thị Phương; Phương pháp phân lập hợp chất xanthon từ vỏ quả Măng cụt (Garcinia mangostana L., Clusiaceae); Bằng độc quyền sáng chế số 34905; cấp ngày 09/02/2023.
 3. Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thu Hà, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Phượng; Phương pháp chiết tách các hợp chất proanthocyanidin A2 và 4-O-sulfo-b-D-glucopyranosyl absciat từ vỏ quả Măng cụt (Garcinia mangostana L., Clusiaceae) bằng việc sử dụng enzym; Bằng độc quyền sáng chế số 25697, cấp theo quyết định số 12891w/QĐ-SHTT bởi Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; 28/08/2020.
 4. Trần Thu Hương, Trần Thị Minh, et al., Phương pháp chiết tách hợp chất 3b,6a,12b, 20S-Tetrahydroxydammar-24-en6-O-[b-D-glucopyranoside]-20-O-[b-D-glucopyranoside] (Ginsenosid Rg1) từ cây Lược vàng (Callisia fragrans (Lindl) Wood); Bằng độc quyền sáng chế số 9593, cấp theo quyết định số 30656/QĐ-SHTT bởi Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; 30/8/2011.
Bài báo khoa học
 1. Nguyen Thi Viet Thanh, Dang Thanh Tung, Le Van Duong, Tran Thi Minh, Vu Dinh Hoang, Seo Young Yang & Pham Hai Yen, Two new chlorinated sesquiterpenes from Sigesbeckia orientalis, Natural Product Research, 37(21), 3677-3684, 2023.  
 2. Nguyen Khac Hung, Dang Ngoc Quang, Le Dang Quang, Tran Thi Minh, Ta Ngoc Dung, Pham Quang Duong, Nguyen Huu Tung, Vu Dinh Hoang, New cycloartane coronalyl acetate and other terpenoids with anti-inflammatory activity from the leaves of Vietnamese Gardenia philastrei, Natural Product Research, 37(19), 3363-3367, 2023.  
 3. Minh T Tran and Hoang V Tran, Verbascoside extracted from Clerodendrum inerme: A natural monomer for the fabrication of a sensitive electrochemical Cu(II) sensor, Journal of Chemical Research, pages 1-7, 2022, https://doi.org/10.1177/17475198221096596.
 4. Vu Dinh Hoang, Nguyen Khac Hung, Le Dang Quang, Tran Thi Minh, Ta Ngoc Dung, Pham Quang Duong, Nguyen Huu Tung, Dinh Thi Phuong Anh, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen Quang Tung, Tran Dinh Thang, Dang Ngoc Quang, Angkorensides A and B – Two anti-inflammatory acyl glycosides from Gardenia angkorensis, Phytochemistry Letters, 49, 211–214, 2022.
 5. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Nguyen Van Thong, Nguyen Hoang Minh, Tran Thi Minh, Tran Thuong Quang, Tran Thu Ha, Nguyen Duc Hung, Dao Van Don,Thi Minh Nguyet Nguyen, Jong-Tae Park, Furofuran lignans from Valeriana jatamansi with their antioxidant and anticancer properties, Vietnam Journal of Chemistry, 60(2), 157-163, 2022.
 6. Tran Thi Minh, Nguyen Thi Viet Thanh, Vu Dinh Hoang, A new iridoid glucoside from the stems of Myoporum bontioides (Sieb.et Zucc.) A. Gray, Rec. Nat. Prod., 16(5), 426-432, 2022.
 7. Tran Thi Minh, Nguyen Hoai Thu, Ho Khanh Toan, Tran Thuong Quang, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thu Huong, and Tran Van Sung, Three New Phenolic Sulfates from Acrostichum aureum Collected from Coastal Area of Thai Binh Province, Vietnam and Their Cytotoxic Activity, Rec. Nat. Prod., 16 (1), 66-73, 2022.
 8. Tran Thi Minh, Ho Khanh Toan, Le Dang Quang, Vu Dinh Hoang, Myobontioids A-D and antifungal metabolites from the leaves of Myoporum bontioides A. Gray, Natural Product Research, 36(22), 5708-5714, 2022.
 9. Le Huyen Tram, Nguyen Van Thong, Le Thi Thuy, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hoang Minh, Tran Thi Minh, Nguyen Thi Hong Phuong, Tran Thu Ha, Thi Minh Nguyet Nguyen, Duc Dat Le, Nguyen Dinh Hiep, Jong-Tae Park, Truong Thi To Chinh, Tran Thu Huong & Mina Lee, Secondary metabolites from Valeriana jatamansi with their anti-inflammatory activity, Natural product research, 36(18), 4614-4623, 2022.
 10. T. T. Minh, H. K. Toan, H. T. L. Anh, T. T. Huong, D. T. Thao, V. D. Hoang, Chemical constituents from the leaves of Pachyrhizus erosus Urban collected in Vietnam, Chem. Pharm. Bull. 69(11), 1136-1139, 2021.
 11. Tran Vinh Hoang, Tran Thi Minh, Phi Van Toan, Glassy Carbon Electrode Modified with Luteolin Extracted from Myoporum Bontiodes: A New Approach for Development of the Electrochemical Cu2+ Sensor, Multifunctional Materials, 4, 1-7, 2021.
 12. Huyen Tram Le, Thu Huong Tran, Thi Thuy Le, Van Thong Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Hoang Minh Nguyen, Thi Minh Tran, Thi Hong Phuong Nguyen, Thu Ha Tran, Hai Dang Nguyen, Duc Dat Le, Phuoc Dien Pham, Mina Lee, A new phenylethyl glycoside and a new dibenzocyclooctadiene lignan from the leaves of Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith, Phytochemistry Letters, 45, 57–62, 2021.
 13. Tran Thi Minh, Nguyen Thi Minh Thuong, Nguyen Hoai Thu, Nhu Trong Nghia, Ho Khanh Toan, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thu Huong, Phenolic glycosides from the stems of Clerodendrum inerme Gaertn. Collected in Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, 59(2), 189-195, 2021.
 14. Tran Thi Minh, Nguyen Thi Minh Thuong, Lignans from the stems of Clerodendrum inerme Gaertn.  Vietnam J. Chem., 59(2), 187-191, 2021.
 15. Nguyen Thi Viet Thanh, Nguyen Thuy Linh, Tran Thi Minh, Laetanine, icariside E3, (-)-pinoresinol and mantol-O-b-D-glucopyranoside from aqueous extract of Phoebe tavoyana (Meissn) Hook. Vietnam Journal of Science and Technology, 59(4), 473-479 2021.
 16. Tran Thu Huong, Ha Manh Tuan, Le Huyen Tram, Nguyen Van Thong, Nguyen Hoang Minh, Tran Thi Minh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thuong Quang, Le Thi Thuy, Nguyen Tuan Anh, Study on the chemical constituents and antioxidant activity of Hibiscus sabdariffa L. calyx, Vietnam Journal of Science and Technology, 58(6A), 174-180, 2020.
 17. Tran Thi Minh, Tran Thi Ngoan, Nguyen Thi Minh Thuong, Ho Khanh Toan, Nguyen Xuan Truong, Tran Thu Huong, Giang Thi Phuong Ly, Doan Thi Thuy Ai and Nguyen Duc Khanh, Chemical compositions and bioefficacy against Spodoptera litura of essential oil and ethyl acetate fraction from Myoporum bontioides leaves, Vietnam J. Chem. 58(1), 57-62, 2020,
 18. Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thi Minh, Nguyen Thuy Linh, Giang Thi Phuong Ly, Do Thi Trang, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Megastigmane Glycosides from Phoebe tavoyana, Natural Product Communications, 2019.
 19. 13. Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thi Minh, Dinh Thi Thu Hien, Ho Duc Cuong, Yohan Seo, SeonJu Park, Wan Namkung, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Seung Hyun Kim, Phan Van Kiem, Chemical Constituents of Phoebe poilanei and Their Cytotoxic Activity, Natural Product Communications, 2019.
 20. Tran Thi Minh, Tran Thu Huong, Structures and cytotoxic activities of terpenoids isolated from the roots of the Excoecaria agallocha L., Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 57(2e1, 2), 74-78, 2019.
 21. Nguyen Thi Viet Thanh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thi Minh, Ho Duc Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem, Quercetin glycosides and sesquiterpenes from Phoebe poilanei Kosterm, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 57(4), 401-405, 2019.
 22. Tran Thu Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van Thong, Tran Thuong Quang, Tran Thi Minh, Nguyen Hoang Minh, Do Thi Thao, Trieu Ha Phuong, Ha Manh Tuan, Pham Thi Hong Phuong, Le Huyen Tram, Anti-hyperglycemic activity of prenylated xanthones from the pericarps of Garcinia mangostana in alloxan monohydrate-induced diabetic mice, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 57(4e, 3,4), 278-282, 2019.
 23. Tran Thi Minh, Nguyen Thi Minh Thuong, Tran Thu Huong, Study on chemical constituents and biological activities of Alpinia Kwangsiensis collected in Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 56, No. 4A, 273-278, 2018.

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây