Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: tuan.vuanh@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Hóa phân tích

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2017 Sau tiến sĩ TU Dresden, CHLB Đức
2015 Tiến sĩ Đại học Yonsei, Hàn Quốc
2010 Thạc sĩ Hóa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2004 Kỹ sư CN hóa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Vị trí công tác Đơn vị công tác
2017-nay Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2016-2017 Sau Tiến sĩ TU Dresden, CHLB Đức
2015-2016 Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2011-2015 Nghiên cứu sinh Đại học Yonsei, Hàn Quốc
2004-2011 Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3330 Hóa phân tích Kỹ thuật hóa học
CH3323 Phân tích bằng công cụ Kỹ thuật Hóa học
CH3331 Hóa phân tích Hóa học
CH3316 Hóa phân tích Kỹ thuật Thực phẩm
CH3318 Thí nghiệm Hóa phân tích Kỹ thuật Thực phẩm
CH4884 Phân tích hình thái và cấu trúc vật liệu Hóa học
CH3340 Thí nghiệm hóa phân tích Kỹ thuật Hóa học
CH3324 Thí nghiệm phân tích công cụ Kỹ thuật Hóa học
CH3316E Hóa phân tích TT Thực phẩm
CH3318E Thí nghiệm Hóa phân tích TT Thực phẩm
CH3903 Đồ án nghiên cứu Hóa học
CH4901 Đồ án tốt nghiệp Hóa học
CH6701 Phương pháp phân tích môi trường Cao học
CH6801 Semina 1-Tổng quan Cao học
CH6802 Semina 1-Các kết quả NC ban đầu Cao học
CH7052 Các phương pháp phân tích CT và HT VL nâng cao Tiến sĩ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Phát triển các phương pháp phân tích: Phân tích thực phẩm, môi trường và vật liệu bằng các phương pháp phân tích hiện đại, cảm biến điện hóa.
  • Vật liệu tiến tiến và ứng dụng: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu oxit kim loại (MgO, ZnO, Fe2O3,..) , Aerogel, MOF, Composite, Chấm lượng tử bằng phương pháp sol-gel và siêu tới hạn ứng dụng trong xử lý nước thải, khí thải và phân tách khí. Nghiên cứu các hệ xúc tác quang cho quá trình (AOP), hệ xúc tác Fenton, xúc tác chuyển hóa hữu cơ.
  • Năng lượng tái tạo và phát triển bền vững: Chuyển hóa năng lượng mặt trời, thu hồi và chuyển hóa CO2 thành nhiên liệu, chuyển hóa các phụ phẩm nông nghiệp (rơm dạ, vỏ trấu) thành các sản phẩm có giá trị.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT Nghiên cứu phát triển vật liệu cấu trúc nano tiên tiến trên nền graphit để xử lý dầu và kim loại nặng trong nước thải Chủ nhiệm 2022-2023
NAFOSTED Tổng hợp chất xúc tác quang plasmonic Au/MoS2 được pha tạp trên các cấu trúc phân tầng ZnO cho quá trình đồng thời tạo H2 và hydro hóa CO2 thành Methanol dưới ánh sáng khả kiến Chủ nhiệm 2019-2022
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT Tổng hợp nano Ag/ZnO/than hoạt tính từ vỏ trấu bằng nước ở trạng thái siêu tới hạn để kháng khuẩn ở pha khí Chủ nhiệm 2017-2019
Đề tài Cơ sở Nghiên cứu tính chất peroxidase của phức Mn2+ với acrylamide ứng dụng trong phân tích môi trường Chủ nhiệm 2010-2011
Đề tài sở KHCN Hải Phòng Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất viên nén rơm rạ thân thiện với môi trường Tham gia 2021-2022
Cấp nhà nước
 
Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ - xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải. Tham gia 2019-2023
NAFOSTED Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng của ancol CnH2n+1OH (n = 1-4) với một số tác nhân ứng dụng trong nhiên liệu sinh học. Tham gia 2018-2022
Hợp tác quốc tế Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp quang xúc tác g-C3N4 trên đế gốm/thủy tinh xốp trong suốt nhằm tăng cường tính năng phân hủy chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), xử lý vi sinh và lọc bụi mịn sử dụng trong các thiết bị làm sạch không khí Tham gia 2022-2025

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
Trần Thị Thúy, Trần Thu Quỳnh, Vũ Anh Tuấn, Hóa học phân tích, tập 2: Hướng dẫn thí nghiệm, NXB Bách khoa, ISBN 8935221840031, (2011).
Sở hữu trí tuệ
Chang-Ha Lee, Vũ Anh Tuấn, Kim Doo Wook, Ho Keon, Quá trình tổng hợp vật liệu hấp phụ CO2 và loại bỏ cac modun CO2, Ứng dụng số: 10-2014-0071272, Ngày: 2014.06.12, Hàn Quốc.

Bài báo khoa học quốc tế
1. Yo-Han Kim, Vũ Anh Tuấn, Myung-Kyu Park, Chang-Ha Lee, Sulfur removal from municipal gas using magnesium oxides and a magnesium oxide/silicon dioxide composite, Microporous and Mesoporous Materials, vol. 197, p. 299–307, (2014). IF = 3.6
2. Vũ Anh Tuấn, Yongha Park, Pil Rip Jeon, Chang-Ha Lee, Mesoporous MgO sorbent promoted with KNO3 for CO2 capture at intermediate temperatures, Chemical Engineering Journal, vol. 258, p.254–264, (2014). IF = 6.2
3. Vũ Anh Tuấn, Shunbo Jiang, Yo-Han Kim, Chang-Ha Lee, Controlling the physical properties of magnesium oxide using a calcination method in aerogel synthesis: its application to enhanced sorption of a sulfur compound, Industrial & Engineering Chemistry Research, vol.53, p.13228-13235, (2014). IF = 2.8
4. Vũ Anh Tuấn, Shunbo Jiang, Keon Ho, Chang-Ha Lee, Mesoporous magnesium oxide and its composites: Preparation, characterization, and removal of 2-chloroehtyl ethyl sulfide, Chemical Engineering Journal, Vol.269, p82-93, (2015). IF = 6.2
5. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Chang-Ha Lee, Removal of gaseous sulfur and phosphorus compounds by carbon-coated porous magnesium oxide composites, Chemical Engineering Journal, Vol. 283, p1234-1243, (2016). IF = 6.2
6. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Seongmin Jin, Chang-Ha Lee, Double sodium salt-promoted mesoporous MgO sorbent with high CO2 sorption capacity at intermediate temperatures under dry and wet conditions, Chemical Engineering Journal, Vol. 291, p161-173, (2016). IF = 6.2
7. Keon Ho, Seongmin Jin, Mianjun Zhong, Vũ Anh Tuấn, và Chang-Ha Lee, Sorption capacity and Stability of Mesoporous Magnesium Oxide in Post-combustion CO2 Capture, Material Chemistry and Physics, Vol. 198, p.154-161, (2017), IF = 2.19
8. Seongmin Jin, Keon Ho, Vũ Anh Tuấn, Chang-Ha Lee, Salt Composition-Controlled Precipiation of Triple Salt-Promoted MgO with Enhaced CO2 sorption rate and working capacity. Energy and Fuels, (2017), Energy and Fuels, Vol. 31(9), p.9725-9735, (2017), IF= 3.1.
9. Vũ Anh Tuấn, Vũ Anh Tú, Preparation of MgO for Removal of Dyes and Heavy Metal from Aqueous Solution: Facially Controlling the Morphology, Kinetic, Isotherms and Thermal Dynamic Investigation, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 11(41), p1-15, (2018), IF=0.55.
10. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trường, Chang-Ha Lee, Preparation of mesoporous Fe2O3·SiO2 composite from rice husk as an efficient heterogeneous Fenton-like catalyst for degradation of organice dyes, Journal of Water Process Engineering, vol 28, p169-180, (2019), IF=3.9
11.  Lê Minh Thắng, Nguyễn Hồng Liên, Isabel Van Driessche, Vũ Anh Tuấn, Synthesis of TiO2 on serveral subtrates by chemical vapor deposition for photocatalytic reduction of Cr(VI) in   water, Journal of Chinese Chemical Society, (2019), IF= 1.87.
12. Vũ Anh Tuấn, Phạm Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thúy, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thu Quỳnh, Trần Quang Tùng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn Văn Tuấn, Dương Thảo Vi, Nguyễn Công Long, Nguyễn Minh Việt và Chang-Ha Lee, Synthesis of Nano-flakes preparation of Ag•ZnO•AC composite from rice husk as a photocatalyst under solar light, Bulletin of Chemical Reaction Engineering&Catalyst, Vol 15(1), p264-279, (2020), IF=0.9.
13. Nguyễn Quang Vinh, Vũ Anh Tuấn, Determination of Trace Cadmium in Water and Fish Species from Estuaries in Tien Hai, Thai Binh, Vietnam by GF-AAS, Indian Journal of Science and Technology, Vol 13(12), p.1300-1309, (2020), Q4.
14. Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Đặng Văn Hân, Jeffrey Chi-Sheng Wu, Lê Minh Thắng, Photocatalytic degradation of phenol and methyl orange with modified titania synthesis by variou methods in comparison with ZnO and GO-ZnO photocatalysts, Topic of Catalyst, (2020), Q1, IF=2.41.
15. Phạm Thị Ánh Tuyết, Trần Vân Anh, Lê Văn Dương, Nguyễn Minh Việt, Trương Đức Dực, Đỗ Xuân Trường và Vũ Anh Tuấn, Facial preparation of ZnO nanoparticles and Ag/ZnO nanocomposite and their photocatalytic activities under visible light, International Journal of Photoengergy, p.1-14, (2020)Q2, IF=1.8.
16. Nguyễn Công Long, Phạm Khắc Khiêm, Nguyễn Cảnh Hiệp, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Tiến Đạo, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thế Phương, Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Tuấn Thanh, Vũ Anh Tuấn và Vũ Trường Khánh, Cause and Clinical Charateristics of small Bowel Bleeding in Norther Vietnam, Canadian Journal of Gastroenterology and hepatology, p.1-7, (2020), Q2, IF=2.05.
17. Mạc Văn Hưng, Vũ Anh Tuấn, Facile and fast preparation of Nano-rod ZnO for photocatalytic application under low intensity of UV light irradiation, Indian Journal of Science and Technology, Vol 13(31), p.3150–3159, (2020).
18. Nguyen Cong Long, Pham Khac Khiem, Nguyen Canh Hiep, Nguyen Hoang Nam, Tran Tien Dao, Nguyen Hoai Nam, Nguyen The Phuong, Pham Van Tuyen, Nguyen Tuan Thanh, Anh-uan VuCause and Clinical Characteristics of Small Bowel Bleeding in Norther Vietnam, Canadian Journal of Gastroenterology and Hepalogy, p.1-7, (2020), Q2, IF=2.05.
19. Anh-Tuan Vu, Thi Anh Tuyet Pham, Van Hung Mac, Thanh Hung Nguyen, Facile Controlling the Physical Properties of Zinc Oxide and Its Application to Enhanced Photocatalysis, Journal of Analytical Method in Chemistry, Vol 2021, p,1-12, (2021), Q2, IF=1.92.
20. Dien Nguyen Thi, Nhung Nguyen Thi, Anh-Tuan Vu, Thuong Quang Tran, Tue Nguyen Ngoc, Dien Luong Xuan, Thao Ta Thi, and Truong Nguyen Xuan, Pyridinedicarboxylate-Tb(III) Complex-Based Luminescent Probes for ATP Monitoring, Journal of Analytical Method in Chemistry, Vol 2021, p,1-7,(2021), Q2, IF=1.92.
21. Anh-Tuan Vu, Thi Anh Tuyet Pham, Xuan Truong Do, Van Anh Tran, Van Duong Le, Duc Duc Truong, The Huu Nguyen, and Minh Viet Nguyen, Preparation of Hierarchical Structure Au/ZnO Composite for Enhanced Photocatalytic Performance: Characterization, Effect of Reaction Parameters and Oxidizing Agents Investigations, adsorption Science and Technology, (2021), Q1, IF=4.2.
22. Do Xuan Truong, Thao Thi Nguyen, Xa Van Nguyen, Kien Trung Tran, Tuan Anh Vu, Huong Lan Phung, Experimentation and dynamic modeling of batch packed distillation for star anise essential oil purification, Separation Science and Technology, (2021), Q2, IF=2.15.
23. Khanh Huyen Pham Ngoc, Anh-Tuan Vu, Simple Preparation of the CuO.Fe3O4/silica Composite from Rice Husk for Enhancing Fenton-like Degradation of Tartrazine in a Wide pH range, Adsorption Science and Technology, (2022), Q1, IF=4.2.
24. Tu Anh Nguyen Thi, Anh-Tuan Vu, Nanocomposite ZnO/g-C3N4 for improved degradation of dyes under visible light: Facile preparation, characterization, and performance investigations, Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalyst, Vol 17(2), p403-419, (2022), Q3, IF=1.9.
25. Van Hung Mac, Anh-Tuan Vu, Controlling the 3D flower-like via simple precipitation method and its formation mechanism and photocatalytic application, Journal of The Chinese Chemical Society, (2022), Q3, IF=1.7.
26. Thu Huong Nguyen, Anh-Tuan Vu, Preparation of B/ZnO nanocomposite by simple mechanical combustion method for removal of antibiotics in aquatic environments, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst, (2022), Q3, IF=1.9.
27. Thi Anh Tuyet Pham, Anh-Tuan Vu, Study on method of doping Au nanoparticles on ZnO stratified microstructure to enhance photocatalytic ability and antibacterial activity, Chemical Reaction Engineering and Catalyst, (2023), Q3, IF=1.9.
28. Linh Vo Quan and Anh-Tuan Vu, Preparation of Au/ZnO/Fe3O4 composite for degradation of tartrazine under visible light, Chemical Reaction Engineering and Catalyst, (2023), Q3, IF=1.9.
29. Anh-Tuan Vu, Van Hung Mac, Thanh Hung Nguyen, and Thu Huong Nguyen, Preparation of Carnation-like Ag-ZnO Composites for Enhanced Photocatalysis Under Visible Light, Nanotechnology 34 (2023), 275602, Q1, IF=3.9.
30. Nguyen Thu Huong, Anh-Tuan Vu, Investigation of enhanced degradation of the antibiotic under visible in novel B/ZnO/TiO2 nanocomposite and its electrical energy consumption, Nanotechnology 35 (2024) 015709, Q1, IF=3.9.
31. Trong-Nghia Nguyen, Tuan Anh Vu, Bac Viet Thi Phung, Anh Phuoc Le and Hue Minh Thi Nguyen, Theoretical study on the reactions of n-CnH2n+1OH (n = 1 - 4) with C2H5 Radicals: Predicted rate constants and branching ratios, Chemical Physics Letters 825, (2023), Q2, IF=2.8
32. Linh Q. Vo, Tuan A. Vu, Chinh D. Huynh, Hoang V. Tran,  Fe3O4/Graphene Oxide/Chitosan Nanocomposite: A Smart Nanosorbent for Lead (II) Ion Removal from Contaminated Water, ACS Omega, (2023) Q1, IF=4.1.
33. Anh-Tuan Vu and Thu Huong Nguyen, Fabrication of Ethylenediaminetetraacetic Modified Porous Silica Composite from Rice Husk for Enhancing the Remove of Heavy Metal from Aqueous Solution, results in material, Q2, in revision.
34. Anh Nguyen Thi Tu, Cam Vi Dao Thi, and Anh-Tuan Vu, Facially Controlling the Physical Properties of Ag/ZnO/g-C3N4 Nanocomposite by Calcination Procedure for Enhancing the Photocatalytic Efficiency, Ceramics International, (2023), Q1, in Review.

Bài báo khoa học trong nước
1. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Xuyến, Nghiên cứu sự tạo thành phức xúc tác Mn2+ với ligand acrylamit (Acry) trong hệ: H2O-Mn2+-Acry-Ind-H2O2, tạp chí Hóa học, T49, trang 807-811, (2011).
2. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Xuyến, Nghiên cứu động học của phản ứng peroxydaza trong hệ H2O-Mn2+-Acry-Ind-H2O2, Tạp chí hóa học, T49 (2ABC), trang 812-815, (2011).
3. Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Huy Tùng, Trần Hải Ninh, Vũ Anh Tuấn, Phan Trung Nghĩa, Kawahara Seiichi, Trần Thị Thúy, Improvement of hardness and oil resistance by using grafting reaction of styrene onto deproteinized natural rubber, tạp chí Khoa học phân tích,  20(2), (2015).
4. Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Đỗ Quốc Việt, Lê Trọng Linh, Nguyễn Huy Tùng, Vũ Anh Tuấn, Phan Trung Nghĩa, Kawahara Seiichi, Trần Thị Thúy, Study on the effect initiator concentration and monomer centent on reaction efficiency of styrene onto deproteinized natural rubber, tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2015).
5. Vũ Thị Thúy Hằng, Vũ Anh Tuấn, Tran Thi Thuy, Determination of multi-pesticide residues in the green tea products by GC-MS, tạp chí Khoa học phân tích, T21, trang 41-50, (2016).
6. Nguyen Manh Hung, Vũ Anh Tuấn, Tran Thi Thuy, Study on the process of simultaneous determination of U and Th in the ore samples of Pa Lua mining using ICP-MS, tạp chí Khoa học phân tích, T21, trang 131-138, (2016). 
7. Vũ Văn Tú, Phan Thị Yến, Nguyễn Anh Vũ, Trần Thị Thúy, Vũ Anh Tuấn, A Facile Precipitation Method to Synthesize Submicrometer-Size MgO for Removing Janus Green B from Industrial Wastewater, Journal of Science and Technology, T115, trang 117-122, (2016).
8. Lương Thị Thu Huyền, Trần Anh Dũng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy, Study the Determination Process of Cadmium in Fertilizers by Flame Atomic Absorption Spectroscopy (F-AAS), tạp chí Khoa học và Công nghệ, T111, trang 15-19, (2016).
9. Vũ Văn Tú, Phan Thị Yến, Nguyễn Anh Vũ, Vũ Anh Tuấn, Removal of a Hazardous Dye, Tartrazine from Aqueous Solution Using MgO Mesoporous: Equilibrium Models and Thermodynamics, tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5 - chương 2, trang 135-140, (2016).
10. Vũ Văn Tú, Phan Thị Yến, Nguyễn Anh Vũ, Vũ Anh Tuấn, Kinetics Study and Cyclic Test of Adsorption of Tartrazine from Aqueous Solution Using Sub-microsize MgO in Batch mode, tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5 - chương 3, trang 26-30, (2016).
11. Phan Thị Yến, Vũ Văn Tú, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Minh Việt, Study the removal of Janus Green B on nano MgO synthesized by facile precipitation method, tạp chí Khoa học và Công nghệ, T36, trang 71-74, (2016).
12. Vũ Văn Tú, Vũ Anh Tuấn, Influence of Operational Parameters on Degradation of Tartrazine in Heterogeneous Fenton-like Reaction on Fe2O3/SiO2 Composite, tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5 - chương.4, p.86-92, (2016).
13. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Xuyến, Catalytic kinetic method for determination of trace manganese in water, tạp chí Khoa học và Công nghệ, T117, trang 73-77, (2017).
14. Vũ Văn Tú, Vũ Anh Tuấn, Degradation of Tartrazine Dye from Aqueous Solution by Heterogeneous Fenton-like Reaction on Fe2O3/SiO2 composite, tạp chí Hóa học, T55(4), trang 470-477, (2017).
15. Phan Thị Yến, Vũ Văn Tú, Vũ Anh Tuấn, Preparation of CuO/MgO composite for photodegradation of tartrazine in aquaous solution, tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2017).
16. Vũ Anh Tuấn, Chang Ha Lee, Preparation of rod-like MgO by simple precipitation method for CO2 capture at ambient temperature, tạp chí Hóa học Việt Nam, T56(2), trang 197-202, (2018).
17. Vũ Văn Tú, Vũ Anh Tuấn, A facile and fast solution method for synthesis of porous ZnO nanoparticles for high efficiency photodegradation of tartrazine from aquaous solution, tạp chí Hóa học Việt Nam, T56(2), trang 214-219, (2018).
18. Phan Thị Oanh, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy, Trần Quang Tùng, Xác định hàm lượng đồng và kẽm trong đất nông nghiệp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa, tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2018).
19. Phùng Thị Hoài Anh, Nguyễn Thị Vân, Vũ Anh Tuấn, Preparation of zinc oxide/zinc hydroxide carbonate on activated carbon composites for degreadation of Janus Green B, tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, (2018).
20. Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Minh Việt, Vũ Anh Tuấn, Effect of operation parameter on degradation of Janus Green B from aqueous solution using ZnO/ZHC/AC composite, tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội, (2018).
21. Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Mến, Vũ Anh Tuấn, Preparation of Flower-like ZnO Architecture for Photodegradation of Caffeine in Wastewater, tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, (2018).
22. Nguyễn Thị Vân, Vũ Anh Tuấn, Photodegradation of Janus Green B on zince oxide nano particles loaded on activated carbon preparation from rice husk, (2018).
23. Lê Thị Mai, Lưu Thị Hoài, Vũ Anh Tuấn, Effects of reaction parameters on photodegradation of caffeine over hierarchial flower-like ZnO nanostructure, tạp chí Hóa học Việt Nam, T56(5), trang 647-653, (2018).
24. Phạm Quang Minh, Nguyễn Thị Vân, Vũ Anh Tuấn, Study the effects of reaction parameter on degradation of Janus green B by using nano zinc oxide loaded on activated carbon, tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, T7(2), trang 16-22, (2018).
25. Phạm Xuân Dự, Nguyễn Tiến Khí, Trần Thị Thúy, Vũ Anh Tuấn, Study on the process of determination of cadmium and lead in some vegetables grown at Lam Thao - PhuTho by F-AAS method, tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, (2018).
26. Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Thế Huỳnh, Trịnh Gia Khánh, Vũ Anh Tuấn, Lê Minh Thắng, Evaluation the parameters of TiO2 catalyst thin film synthesis on various surfaces by chemical vapor deposition for methyl orang treatment, Vietnam Journal of Chemistry, số 2e1, trang 115-121, (2019).
27. Nguyễn Thị Vân, Hoàng Thị Thu, Lê Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn, Preparation of Mesoporous SiO2 and ZnO•SiO2 Composite from Raw Rice Husk for Removal of Organic Dye, tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, (2019).
28. Nguyễn Thị Cúc, Đặng Thế Hùng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy, Determination of Acrylamite Content in the Heat-Treated Mooncake, tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, (2019).
29. Hoàng Thị Thu, Lê Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn, Synthesis of mesoporous SiO2 from rice husk for removal of organic deys in aqaeous solution, tạp chí Hóa học Việt Nam, T57(2), trang 175-181, (2019).
30. Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Việt Bắc, Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa methanol vơi gốc vinyl, tạp chí Hóa học Việt Nam, số 2e1, p.165-169, (2019).
31. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phùng Thị Việt Bắc, Vũ Anh Tuấn, A density functional investigation of the reaction mechanism of C2H5OH + HS, hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Nhật Bản, (2019).
32. Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Anh Tuấn, Preparation of Flower-like Cu2O/ZnO for removal of dyes from aqueous medium, tạp chí Hóa học Việt Nam, T58(4), trang 516-524, (2020).
33. Nguyễn Quang Vinh, Vũ Anh TuấnAnalysis and assessment of poluttion of lead in water and fishes at estuaries of Tien Hai, Thai Binh by atomic absorption spectroscopy method (AAS)2020.
34. Trần Thượng Quảng, Vũ Anh Tuấn, Lương Xuân Điền, Nguyễn Xuân Trường, Nghiên cứu sử dụng phức chất phát quang Eu(III)-OTC  để xác định ATP, tạp chí Phân tích lý hóa sinh học, T25(1), (2020).

Báo cáo tại các hội thảo quốc tế
1. Vũ Anh Tuấn, Yohan Kim, Zhong Mianjun, Chang-Ha Lee. Synthesis high surface MgO and SiO2·MgO composite for destructive adsorption of chemical warfare simulant: 2-Chloroethyl ethyl sulfide (2-CEES). Hội thảo công nghệ hóa học, tháng 4, 2013, Gwangju, Hàn Quốc.
2. Vũ Anh Tuấn, Shunbo Jiang, Johan Kim, Chang-Ha Lee. Synthesis of nano-magnesium oxide and its composites for removal of 2-CEES and DMMP. Hội thảo KIMST, tháng 7, 2013, Jeju, Hàn Quốc.
3. Vũ Anh Tuấn, Yo Han Kim, Chang Ha Lee. Removal of 2-CEES and DMMP by using MgO composites. Hội thảo công nghệ hóa học, tháng 10, 2013, Daegu, Hàn Quốc.
4. Yo Han Kim, Vũ Anh Tuấn, Jae Jeong Kim, Chang Ha Lee. Removal of sulfur compounds in methane or nitrogen by nano-sized magnesium oxide and its composite. Hội thảo hàng năm của hiệp hội hóa học Mỹ, tháng 10, 2013, San Francisco, Mỹ.
5. Vũ Anh Tuấn, Yong Ha Park, Philip Jeon, Chang-Ha Lee. Preparation of MgO and MgO·KNO3 by aerogel route for capturing CO2 at low and medium temperature. Hội thảo quốc tế về CCS, tháng 3, 2014, Jeju Island, Hàn Quốc.
6. Zhong Mianjun, Vũ Anh Tuấn, Chang Ha Lee. CO2 sorption of mesoporous magnesium oxides at ambient temperature. Hội thảo công nghệ hóa học, tháng 4, 2014, Hàn Quốc.
7. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Chang-Ha Lee. MgO-based sorbent promoted with KNO3 for CO2 capture at medium temperatures. Hội thảo hàng năm của hiệp hội hóa học Mỹ, tháng 11, 2014, Atlanta, Mỹ.
8. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Chang-Ha Lee. CO2 sorption by MgO sorbent promoted with alkali salt at intermediate temperature. Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về khoa học tách và công nghệ, tháng 11, 2014, Nara, Nhật bản.
9.  Vũ Anh Tuấn, Yo Han Kim, Keon Ho, Chang Ha Lee. Removal Sulfur Compounds and Carbon Dioxide by Mesoporous Magnesium Oxide and Its Composite. Workshop công nghệ hóa học giữa viện Kỹ thuật Hóa học, đại học Bách khoa Hà Nội và đại học Yonsei, tháng 1, 2015, Hà Nội, Việt Nam.
10. Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Vũ Anh Tuấn, Trần Hải Ninh, Phan Trung Nghĩa, Seichi Kawahara, Trần Thị Thúy. Development of high functional polymer: Study on graft copolymerization reaction and morphology of nano-matrix structure material of styrene onto natural rubber. Workshop công nghệ hóa học giữa viện Kỹ thuật Hóa học, đại học Bách khoa Hà Nội và đại học Yonsei, tháng 1, 2015, Hà Nội, Việt Nam.
11. Vũ Anh Tuấn, Yo-Han Kim, Jiang Sunbo, Keon Ho, Chang-Ha Lee..Synthesis of Magnesium Oxide for Removal of Sulfur- and Phosphorus-Containing Compounds. Hội thảo công nghệ hóa học, April, 2015, Jeju, Hàn Quốc.
12. Keon Ho, Vũ Anh Tuấn, Seongmin Jin, Joong Beom Lee, Chang-Ha Lee. Mesoporous MgO Composites for CO2 Capture and Sulfur Removal.  Hội thảo lưu vực châu Á thái bình dương về khoa học công nghệ, Tháng 9, 2015, Trung Quốc.
13. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Seongmin Jin, Chang-Ha Lee, Synthesis of Carbon-Coated Porous MgO composites for Removal of Hazardous Chemicals. Hội thảo lưu vực châu Á thái bình dương về khoa học công nghệ, Tháng 9, 2015, Trung Quốc.
14. Keon Ho, Vũ Anh Tuấn, Seongmin Jin, Joong-Beom Lee, Chang-Ha Lee. Mesoporous MgO for Carbon Dioxide Capture at an Ambient Condition and the Effect of Calcination Steps to Sorption Performances. Hội thảo hàng năm của hiệp hội hóa học Mỹ, tháng 11, 2015, Salt Lake City, Mỹ.
15. Vũ Anh Tuấn, Keon Ho, Seongmin Jin, Chang-Ha Lee. Roles of Double-sodium salts and Water in MgO Composites for CO2 Capture at Intermediate Temperature, Hội thảo RCChE-VNCC-VNCEC, 2015, Hà Nội, Việt Nam.
16. Vũ Văn Tú, Gianaurelio Cuniberti, Vũ Anh Tuấn, Iron-impregnation Silica as High Acitve Heterogeneous Fenton-Like Catalyst for Degradation of Tartrazine from Aqueous Solution, trường khoa học hè RoHan, 2017, Rostock, Đức. 
17. Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Lê Minh Thắng, Synthesis nano TiO2-GO powder and TiO2 thin film by Sol-gel and Chemical Vapor Deposition methods for Methyl Orange Photocatalytic degradation in full range and UV light condition, Hội thảo RoHan DAAD SDG, 2018, Hà Nội, Việt Nam. 
18. Lê Thị Vân, Lê Tiến Đạt, Hoàng Thị Thu, Vũ Anh Tuấn, Preparation of porous materials ZnO/AC and ZnO/SiO2 from rice husk for photo-degradation of organic dyes in wastewater, Hội thảo RoHan DAAD SDG, 2018, Hà Nội, Việt Nam. 
19. Nguyen Thi Tu Anh, Nguyen Thi Mai, Mac Van Hung, and Vu Anh Tuan, Controlling the 3D flower-like ZnO via Simple Precipitation Method for Photocatalyst and Removal of CO2, Rohan Winter School, Hanoi, 2022.
20. Nguyen Thi Mai, Mac Van Hung, and Vu Anh Tuan, Studying the photocatalytic degradation of TCH and adsorption of CO2 by stratified ZnO and its composites, Conference on Advanced Separation Science and Engineering, Hanoi, 2022.

Học viên cao học đã bảo vệ thành công
1. Phùng Thị Hoài Anh, đề tài: Tổng hợp than hoạt tí­nh và nano ZnO/than hoạt tính từ vỏ trấu và ứng dụng cho việc loại bỏ chất màu trong nước thải công nghiệp, năm 2017/2018.
2. Phạm Xuân Dự, đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Lâm Thao-tỉnh Phú Thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS), năm 2017/2018.
3. Phạm Quang Minh, đề tài: Nghiên cứu tổng hợp compozit Ag/ZnO/than hoạt tính­ từ vỏ trấu để ứng dụng trong xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải và khử khuẩn, năm 2017/2018.
4. Nguyễn Quang Vinh, đề tài: Khảo sát và đánh giá tình trạng ô nhiễm cadimi và chì trong nước biển và các loại cá tại các cửa sông thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS, 2019/2020.
5. Lê Tiến Đạt, đề tài: Phân tích cấu trúc, thành phần và sự tương tác plasmon của vàng trên ZnO tăng cường khả năng xúc tác quang xử lý môi trường bằng các phương pháp quang học,2019/2020.
6. Phạm Thị Ánh Tuyết, đề tài: Phân tích cấu trúc, hình thái và sự thay đổi kích thước của các hạt nano Au đến khả năng cộng hưởng plasmon bề mặt trên vật liệu ZnO trong ứng dụng xúc tác và khử khuẩn, 2020/2022.
7. Mạc Văn Hưng, đề tài: Ứng dụng các phương pháp phân tích Quang nghiên cứu tính chất, khả năng hấp phụ và xúc tác của Au/ZnO/g-C3N4 trong xử lý môi trường, 2020/2022.
8. Võ Quang Linh, đề tài: Vật liệu gốc GO xử lý chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước, 2022/2023
Học viên cao học đang hướng dẫn
1. Phạm Ngọc Khánh Huyền, đề tài: Cảm biến điện hóa phân tích kim loại nặng trong nước, 2022/2023.
2. Nguyễn Thu Hương, đề tài: Ứng dụng phương pháp phân tích quang học nghiên cứu cấu trúc, hình thái vật liệu pha tạp B trên nền ZnO, TiO2 và ứng dụng kháng sinh xử lý trong môi trường nước, 2023/2024.
3. Nguyễn Thị Tú Anh, đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite ZnO/g-C3N4 và Ag/ZnO/g-C3N4 ứng dụng trong khả năng cải thiện xúc tác quang và kháng khuẩn.
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
1. Phạm Quang Minh, Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano tiên tiến có tính chất quang điện từ đặc trưng và ứng dụng trong chế tạo cảm biến phân tích nhanh mẫu thực phẩm, dược phẩm và môi trường, 2022-2025.
Hướng dẫn siên sinh viên tham gia NCKH
- Giải nhì Sinh Viên NCKH cấp trường 2017 (Phan Thị Yến K58, Vũ Thu Giang K59).
- Giải nhất Sinh Viên NCKH cấp trường 2018 phân ban hữu cơ (Nguyễn Thị Vân K60, Hoàng Thị Thu K60, Lê Tiến Đạt K60).
- Giải ba Sinh Viên NCKH cấp trường 2018 phân ban vô cơ (Lê Thị Mai K59, Nguyễn Thanh Hùng K60, Nguyễn Thị Khánh Linh K60, Lưu Thị Hoài K60).
- Giải ba Sinh Viên NCKH cấp Bộ giáo dục 2018 (Nguyễn Thị Vân K60, Hoàng Thị Thu K60, Lê Tiến Đạt K60).
- Giải nhất poster giao lưu ngành hóa 2019 (Lê Thị Mai K59, Nguyễn Thanh Hùng K60, Phạm Thị Ánh Tuyết K61, Lưu Thị Hoài K60).
- Giải nhất Sinh viên NCKH cấp trường 2019 (Hoàng Thị Thu HH K60, Trần Hữu Đức HH K61, Nguyễn Hương Lan HH K61, Bùi Thị Hồng Tươi HH K63, Lại Hoài An HH K63).
- Giải ba Sinh Viên NCKH cấp Bộ giáo dục 2019 (Hoàng Thị Thu HH K60, Trần Hữu Đức HH K61, Nguyễn Hương Lan HH K61, Bùi Thị Hồng Tươi HH K63, Lại Hoài An HH K63).
- Giải nhất SV NCKH cấp trường 2020 (Phạm Thị Ánh Tuyết HH K61, Mạc Văn Hưng HH K61, Phạm Ngọc Khánh Huyền HH K62, Nguyễn Đoàn Quỳnh Vân K63, Nguyễn Thu Hương HH K63).
- Giải nhì SV NCKH cấp Bộ Giáo dục 2020 (Phạm Thị Ánh Tuyết HH K61, Mạc Văn Hưng HH K61, Phạm Ngọc Khánh Huyền HH K62, Nguyễn Đoàn Quỳnh Vân K63, Nguyễn Thu Hương HH K63).
- Giải Nhất Sinh viên NCKH cấp trường năm 2022 (Nguyễn Thị Tú Anh K63, Nguyễn Thị Mai K65, Bùi Thị Như K62).
 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây