Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Nghiêm Thị Thương

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Điện thoại di động: 0988265825

Địa chỉ email: thuong.nghiemthi@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2013-2016 Tiến sĩ Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
2006-2008 Thạc sĩ Đại học Sư Phạm Hà Nội, Việt Nam
2002-2006 Cử nhân Đại học Sư Phạm Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Vị trí công tác Đơn vị công tác
2008-2013 Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2013-2016 Nghiên cứu sinh Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
2016-nay Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3081E Hoá lý CTTT Kỹ thuật Hoá dược
CH3082E Thí nghiệm Hoá lý CT  Kỹ thuật Hóa dược
CH3006E Thí nghiệm Hoá lý CTTT Kỹ thuật Sinh học
CTTT Kỹ thuật Thực phẩm
CH3007E Thí nghiệm Hoá lý CTTT Kỹ thuật Sinh học
CTTT Kỹ thuật Thực phẩm
CH3051 Hoá lý I Kỹ thuật Hoá học
CH3061 Hoá lý II Kỹ thuật Hoá học
CH3081 Hoá lý Kỹ thuật Sinh học
Kỹ thuật Thực phẩm
CH4800 Hoá keo Kỹ thuật Hoá học
CH6704 Hoá học vật liệu mềm Chương trình Thạc sỹ Khoa học Hoá học
CH7166 Vật liệu cao su tự nhiên: từ cơ bản đến ứng dụng Chương trình đào tạo tiến sĩ Hoá học
CH7117 Vật liệu cao su thiên nhiên thông minh Chương trình đào tạo tiến sĩ Hoá học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Làm sạch và biến tính hoá học cao su thiên nhiên
 • Phát triển các vật liệu cao su thiên nhiên thông minh: cao su tự liền, cao su dẫn nhiệt, cao su ghi nhớ hình dạng
 • Công nghệ lưu hoá cao su thiên nhiên thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Bộ KHCN Nghiên cứu tính chất và hình thái học của vật liệu cao su thiên nhiên biến tính có cấu trúc ma trận nano của chất độn gia cường tổng hợp bằng phản ứng ghép với monome silan hữu cơ. Mã số đề tài 104.02-2017.35 Chủ nhiệm đề tài (Đã nghiệm thu) 12/2017-12/2020
Bộ KHCN Nghiên cứu vật liệu nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên gia cường với silica và graphen oxit Chủ nhiệm đề tài (Đang triển khai) 01/2022-12/2023
Bộ GDĐT Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano ZnO-Al2O3 ứng dụng làm chất trợ xúc tiến cho quá trình lưu hoá cao su thiên nhiên Thành viên chính 01/2024-12/2025
CP Nhật Bản và CP Việt Nam Dự án Đổi mới khoa học và công nghệ về cao su thiên nhiên cho chu trình cacbon toàn cầu (JST-JICA SATREPS project) Thành viên nghiên cứu chính nhóm 1,2 03/2022-03/2027
ĐHBK Hà Nội Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên lưu hoá có khả năng tự lành dựa trên cơ chế hoán vị disulfide thông qua sử dụng hệ chất trợ xúc tiến kép MgO/ZnO Chủ nhiệm đề tài 12/2023-11/2024

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
Cao Hồng Hà (chủ biên), Trần Thị Thanh Thủy, Lê Trọng Huyền, Trần Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Văn Tiến, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thu Hà: Thí nghiệm Hóa lý, Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội, 2020, mã số ISBN: 978 604 993 1932
Sở hữu trí tuệ
 1. Lưu Hải Minh, Bùi Quốc Anh, Nghiêm Thị Thương, Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano aldehyt xinamic, số hiệu văn bằng 2629. Đã cấp bằng.
 2. Nguyễn Anh Vũ, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Phạm Duy Linh, Quy trình điều chế nhựa polycarbonat dẫn nhiệt, Chấp nhận đơn hợp lệ.

Bài báo khoa học
 1. Nghiem Thi Thuong, Tran Anh Dung, Do Quoc Viet, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Thu Ha, Tran Thi Thuy, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Removal of protein from natural rubber in pilot scale toward production of low protein rubber glove, Journal of Science and Technology. 2018, 126, 001-004.
 2. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Detection of isomerization in commercial natural rubber, Vietnam Journal of Chemistry. 2018, 56(5), 574-578.
 3. Nghiem Thi Thuong, Yamamoto Yoshimasa, Saito Takayuki, Watanabe Tomoko, Ohtake Yoshito, Kawahara Seiichi, NMR による市販天然ゴムの劣化の解析 (analysis of degradation of commercial natural rubber through NMR), Seikei kakou. 2018, 30(8), 438-444.
 4. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Van Dong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Graft copolymerization of vinyltriethoxysilane onto deproteinized natural rubber. Journal of Science and Technology. 2019, 134, 032-036
 5. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Van Linh, Phan Trung Nghia, Characterization of structure and composition of Vietnam commercial natural rubber. Journal of Science and Technology. 2020, 142, 051-055.
 6. Nguyễn Đức Mạnh, Nghiêm Thị Thương, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của cao su thiên nhiên epoxy hóa lỏng, Tạp chí khoa học cộng nghệ các trường Đại học kỹ thuật. 2020, 145, 113-117.
 7. Nghiem Thi Thuong, Tran Duc Chien, Nguyen Pham Duy Linh, Preparation and characterization of vinyltriethoxysilane grafted natural rubber/epoxidized natural rubber blend, Vietnam Journal of Chemistry. 2020,58(5E12), 355-359.
 8. Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Thúy, Nguyễn Phạm Duy Linh, Chế tạo màng xúc tác quang trên cơ sở cao su thiên nhiên với titan đioxit và zeolit A ứng dụng trong xử lý xanh metylen, Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for Sustainable Development. 2021, 1(1), 016-020.
 9. Nghiem Thi Thuong, Dao Van Huong, Graft copolymerization of methyl methacrylate and vinyltriethoxysilane onto natural rubber, Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for Sustainable Development. 2021, 31(4), 05-060.
 10. Nguyen Anh Vu, Nguyen Han Long, Nghiem Thi Thuong, Synthesis of fatty acid amide from waste cooking oil as an additive for asphalt binder, Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for Sustainable Development. 2022, 32(2), 016-023.
 11. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Removal of proteins and its effect on molecular structure and properties of natural rubber, Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for Sustainable Development. 2022, 32(2), 008-015.
 12. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Van Anh, Cao Hong Ha, Preliminary study on preparation of deproteinized natural rubber/graphen oxide, Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for Sustainable Development. 2022, 33(2), 009-015.
 13. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Factor influencing green strength of commercial natural rubber, Green Processing and Synthesis. 2018, 7, 399-403.
 14. Nghiem Thi Thuong, Cao Hong Ha, Nguyen Pham Duy Linh, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Preparation and properties of nanocomposite from natural rubber and natural Na+montmorillonite, Rubber Chemistry and Technology. 2020, 93(2), 286-296.
 15. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Pham Duy Linh, Phan Trung Nghia, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Formation of an in situ nanosilica nanomatrix via graft copolymerization of vinyltriethoxysilane onto natural rubber, Polymers for Advanced Technologies. 2020, 31(3), 482-491.
 16. Nghiem Thi Thuong, Tran Anh Dung, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Controlling the size of silica nanoparticle in natural rubber with filler nanomatrix structure, Polymer. 2020, 197, 122444.
 17. Nguyen Thi Nhan, Nguyen Duy Hieu, Tran Anh Dung, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Thu Ha, Nguyen Van Nam, Tran Quang Tung, Nguyen Huy Tung, Tran Thi Thuy,  Improvement of thermal and mechanical properties of Vietnam deproteinized natural rubber via graft copolymerization with methyl metacrylate. International Journal of Polymer Science. 2020, Vol 2020.
 18. Nguyen Lan Huong, Nguyen Hoang Dung, Tran Phuong Thao, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Thi Thanh, Dao Viet Linh, Phan Trung Nghia, To Kim Anh, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Daisuke Kasai, Masao Fukuda, Biodegradation of natural rubber and deproteinized natural rubber by enrichment bacterial consortia. Biodegradation. 2020, 31, 303–317.
 19. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Ngoc Tue, Characterization of liquid deproteinized natural rubber prepared via oxidative degradation, Vietnam Journal of Chemistry. 2020, 58(6), 826-831.
 20. Tran Thanh Hoai, Phan Thi Yen, Tran Thi Bich Dao, Luu Hai Long, Duong Xuan Anh, Luu Hai Minh, Bui Quoc Anh, Nghiem Thi Thuong, Evaluation of the Cytotoxic effect of rutin prenanoemulsion in lung and colon cancer cell lines, Journal of Nanomaterials. 2020,  Vol 2020.
 21. I Putu Mahendra, Mai Khanh Linh, Nguyen Ngoc Thang, Vu Thi Thuy, Le Thu Trang, Le Xuan Thinh, Nguyen Thi Hong Phuong, Nguyen Thu Ha,  Nghiem Thi Thuong, Seiichi Kawahara, Yoshimasa Yamamoto and Phan Trung Nghia, Protein removal from natural rubber latex with Fe3O4@Al2O3 nanoparticle, Journal of the Brazilian Chemistry Society. 2021, 32 (2), 320-328.
 22. Chu Thi Hai Nam, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Huu Hiep, Nghiem Thi Thuong, Treatment of cutting oil-in-water emulsion by combining flocculation and Fenton oxidation, Journal of Chemistry. 2021, Vol 2021.
 23. Nghiem Thi Thuong, Dao Van Huong, Cao Hong Ha, Nguyen Thi Ha Hanh, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Preparation and properties of colloidal silica-filled natural rubber grafted with poly(methyl methacrylate). Polymer Bulletin. 2021.
 24. Nghiem Thi Thuong, Cao Hong Ha, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Graft copolymerization of methyl methacrylate and vinyltriethoxysilane binary monomers onto natural rubber. Journal of Polymer Resesarch. 2021, Vol 28(7): 246.
 25. Nghiem Thi Thuong, Pham Ho Anh Tu, Nguyen Hoang Trung, Dang Viet Hung, Nguyen Han Long, Synthesis of nano zinc oxide and its effect on the cure characteristic and properties of natural rubber vulcanizates. IOP Conferences Series: Earth and Environmental Science, 947, 012029.
 26. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Ngoc Thang, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Effect of naturally occuring proteins on graft copolymerization of vinyltriethoxysilane on natural rubber. Polymer Journal, 2022.
 27. Nghiem Thi Thuong, Pham Ho Anh Tu, Dang Viet Hung, Cao Hong Ha, Nguyen Han Long, Modification of ZnO nanoparticles as an efficient activator for rubber vulcanization. Vietnam Journal of Chemistry. 2022, 60(6), 759-765.
 28. Nurul Hayati Yusof, Dazylah Darji, Tan Kim Song, Nghiem Thi Thuong, Preparation of Natural rubber/Cloisite Na+- nanocomposite in latex. Journal of Polymer Materials.2022, 39(1-2), 151-166.
 29. Nguyen Duc Manh, Shuoping Ding, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Van Anh, Esteban Mejia, Visible light driven degradation of trichloroethylene in aqueous phase with vanadium-doped TiO2 photocatalysts. Solar RRL. 2023, 2200938.
 30. Nghiem Thi Thuong, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, A Polystyrene/silica hybrid nanomatrix formed in natural rubber. Polymer Journal, 2023.
 31. Nguyen Ba Lam, Nguyen Van Hoang, Vu Quoc Cuong, Cao Hong Ha, Nguyen Van Anh, Seiichi Kawahara, Nghiem Thi Thuong. Insights into self-healing performance of epoxidized deproteinized natural rubber/graphene oxide composite. Polymer Engineering and Science, 2023, 1-11.
 32. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Ba Lam, Luu Thanh Huyen, Seiichi Kawahara,  A novel approach to prepare self-healing vulcanized natural rubber using tetramethylthiuram disulfide, 2023, Polymer Journal.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây