Hóa học


 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình:
Name of program:
Hóa học
Chemistry
Trình độ đào tạo:
Education level:
Cử nhân-Thạc sĩ
Bachelor-Master
Ngành đào tạo:
Major:
Chemistry
Chemistry
Mã ngành:
Program codes:
7440112 (Cử nhân) - 8440112 (Thạc sĩ)
7440112 (Bachelor) – 8440112 (Master)
Thời gian đào tạo:
Duration:
5,5 năm
5.5 years
Bằng tốt nghiệp:
Degrees:
Cử nhân Hóa học & Thạc sĩ khoa học Hóa học
Bachelor in Chemistry & Master of Science in Chemistry
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Credits in total:
180 tín chỉ
180 credits
 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây