Ban cố vấn học tập & quản lý lớp

Thứ bảy - 15/06/2024 16:25
Ban cố vấn học tập & quản lý lớp
DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP TRƯỜNG HÓA VÀ KHOA HỌC SỰ SỐNG
NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-SCLS ngày 12 tháng 9 năm 2023)
TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Điện thoại Email
1 PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 0912636497 Lien.nguyenhong@hust.edu.vn
2 TS. Nguyễn Hoàng Chung Khoa Kỹ thuật Hóa học Phó trưởng ban 0968192584 Chung.nguyenhoang@hust.edu.vn
3 TS. Đào Huy Toàn Khoa Kỹ thuật Hóa học Ủy viên 0915898902 Toan.daohuy@.hust.edu.vn
4 PGS. TS.Đỗ Xuân Trường Khoa Kỹ thuật Hóa học Ủy viên 0904234423 Truong.nguyenxuan@hust.edu.vn
5 TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng Khoa Kỹ thuật Hóa học Ủy viên 0904519006 phuong.nguyenthihong@hust.edu.vn
6 TS. Lê Thị Thùy Khoa Kỹ thuật Hóa học Ủy viên 0982456695 thuy.lethi@hust.edu.vn
7 TS. Trần Thị Luyến Khoa Hóa học Ủy viên 0914400923 luyen.tranthi@hust.edu.vn
8 TS. Giang Thị Phương Ly Khoa Hóa học Ủy viên 0902220601 ly.giangthiphuong@hust.edu.vn
9 TS. Nguyễn Hải Vân Khoa Kỹ thuật Thực phẩm Ủy viên 0984271279 van.nguyenhai@hust.edu.vn
10 ThS. Phan Minh Thuỵ Khoa Kỹ thuật Thực phẩm Ủy viên 0946522991 thuy.phanminh@hust.edu.vn
11 TS. Nguyễn Trường Giang Khoa Kỹ thuật Sinh học Ủy viên 0964192119 giang.nguyentruong1@hust.edu.vn
12 TS. Đàm Thúy Hằng Khoa Kỹ thuật Sinh học Ủy viên 0961743076 hang.damthuy1@hust.edu.vn
13 TS. Nguyễn Thị Lan Phương Khoa Khoa học và CN Môi trường Ủy viên 0913343146 phuong.nguyenthilan@hust.edu.vn
14 TS. Võ Thị Lệ Hà Khoa Khoa học và CN Môi trường Ủy viên 0968533388  ha.vothile@hust edu.vn
15 KS . Đàm Thúy Hằng Văn phòng Trường Ủy viên 0983624237 hang.damthuy@hust.edu.vn
16 CN. Nguyễn Thị Ánh Hồng Văn phòng Trường Ủy viên 0975710757 hong.nguyenthianh@hust.edu.vn
17 CN. Nguyễn Thương Hoài Văn phòng Trường Ủy viên 0989745212 hoai.nguyenthuong@hust.edu.vn
18 ThS. Nguyễn Thị Linh Văn phòng Trường Ủy viên 0981026446 linh.nguyenthi@hust.edu.vn
19 CN. Phạm Thị Thu Thủy Văn phòng Trường Ủy viên 0904344283 thuy.phamthithu@hust.edu.vn
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024
TT Họ và tên Khoa Lớp/Chuyên ngành Khóa Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Hải Vân KT Thực phẩm CTTT Thực phẩm-K68 68 984271279 van.nguyenhai@hust.edu.vn
2 ThS. Phạm Thanh Hương KT Thực phẩm KT Thực phẩm 01-K68 68 983409489 huong.phamthanh@hust.edu.vn
3 ThS. Phạm Thanh Hương KT Thực phẩm KT Thực phẩm 02-K68 68 983409489 huong.phamthanh@hust.edu.vn
4 TS. Lê Ngọc Cương KT Thực phẩm KT Thực phẩm 03-K68 68 989111701 cuong.lengoc1@hust.edu.vn
5 PGS. Lưong Hồng Nga KT Thực phẩm KT Thực phẩm 04-K68 68 912379950 nga.luonghong@hust.edu.vn
6 TS. Lê Ngọc Cương KT Thực phẩm KT Thực phẩm 05-K68 68 989111701 cuong.lengoc1@hust.edu.vn
7 TS. Đàm Thúy Hằng KT Sinh học CTTT thuật sinh học -K68 68 961743076 hang.damthuy1@hust.edu.vn
8 TS. Nguyễn Thanh Hòa KT Sinh học Kỹ thuật sinh học 1-K68 68 374869808 hoa.nguyenthanh@hust.edu.vn
9 TS. Lê Tuân KT Sinh học Kỹ thuật sinh học 2-K68 68 373366233 tuan.le1@hust.edu.vn
10 TS. Nguyễn Thị Thu Huyền (Kỹ thuật QT) Kỹ thuật Hóa học KTHH 01-K68 68 0947854679 huyen.nguyenthithu2@hust.edu.vn
11 TS. Nguyễn Ngọc Mai Kỹ thuật Hóa học KTHH 02-K68 68 0334032685 mai.nguyenngoc@hust.edu.vn
12 PGS.TS Đặng Trung Dũng Kỹ thuật Hóa học KTHH 03-K68 68 0961106501 dung.dangtrung@hust.edu.vn
13 ThS. Quách Thị Phượng Kỹ thuật Hóa học KTHH 04-K68 68 0976581203 phuong.quachthi@hust.edu.vn
14 TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng Kỹ thuật Hóa học KTHH 05-K68 68 0904519006 phuong.nguyenthihong@hust.edu.vn
15 TS. Vũ Thị Tần Kỹ thuật Hóa học KTHH 06-K68 68 0983371922 tan.vuthi@hust.edu.vn
16 PGS.TS Vũ Hoàng Tùng Kỹ thuật Hóa học KTHH 07-K68 68 0982678101 tung.vuhoang@hust.edu.vn
17 PGS.TS Lê Quang Diễn Kỹ thuật Hóa học KTHH 08-K68 68 0914300930 dien.lequang@hust.edu.vn
18 PGS.TS Đặng Việt Hưng Kỹ thuật Hóa học KTHH 09-K68 68 0983670339 hung.dangviet@hust.edu.vn
19 TS. Nguyễn Hoàng Chung Kỹ thuật Hóa học KTHH 10-K68 68 0968192584 chung.nguyenhoang@hust.edu.vn
20 PGS.TS Đào Quốc Tùy Kỹ thuật Hóa học KTHH 11-K68 68 0938611973 tuy.daoquoc@hust.edu.vn
21 TS. Nguyễn Hàn Long Kỹ thuật Hóa học KTHH 12-K68 68 0913342700 long.nguyenhan@hust.edu.vn
22 TS. Đinh Thị Phương Anh Kỹ thuật Hóa học CTTT Hóa dược-K68 1 68 0982295321 anh.dinhthiphuong@hust.edu.vn
23 TS. Đinh Thị Phương Anh Kỹ thuật Hóa học CTTT Hóa dược 2-K68 68 0982295321 anh.dinhthiphuong@hust.edu.vn
24 PGS.TS Trần Thượng Quảng Hóa học Hóa học 1-K68 68 0917506235 quang.tranthuong@hust.edu.vn
25 ThS. Trần Thu Quỳnh Hóa học Hóa học 2-K68 68 0912355959 quynh.tranthu@hust.edu.vn
26 PGS.TS Nghiêm Thị Thương Hóa học Hóa học 3-K68 68 0988265825 thuong.nghiemthi@hust.edu.vn
27 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền KH&CNMT Quản lý TN & Môi trường 01-K68 68 0914281215 hien.nguyenthithu@hust.edu.vn
28 PGS.TS Nguyễn Đức Quảng KH&CNMT Quản lý TN & Môi trường 02-K68 68 0918230009 quang.nguyenduc@hust.edu.vn
29 PGS.TS Đoàn Thị Thái Yên KH&CNMT MT01-K68 68 0913083777 yen.doanthithai@hust.edu.vn
30 TS. Đặng Minh Hằng KH&CNMT MT03-K68 68 0973997786 hang.dangminh@hust.edu.vn
31 TS. Trần Lệ Minh KH&CNMT MT02-K68 68 0988096167 minh.tranle@hust.edu.vn
32 TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên KH&CNMT MT04-K68 68 0982085656 lien.nguyenphamhong@hust.edu.vn


 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây